Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zápis do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve čtvrtek čtvrtek 29. dubna 2021 od 13.00 do 17:00. Vzhledem k mimořádným opatřením se rozhodne, zda se bude zápis konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

 

Věk dítěte:

6 let k 31. 8. 2021 dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31.8.
2021 
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

S sebou k osobnímu odevzdání zápisové dokumentace: občanský průkaz zákonného zástupce

 

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky pro své dítě, se rovněž dostaví k zápisu a doloží v obálce tyto 3 dokumenty: žádost o odklad povinné školní docházky, potvrzení od lékaře a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

 

Dokumenty potřebné k zápisu (ke stažení):

ZÁPIS

Zápisní list

Kopie rodného listu dítěte – vložit do obálky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte

Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

 

ODKLAD

Žádost o odklad povinné školní docházky

Potvrzení od lékaře – vyřizují si rodiče

Doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny – vyřizují si rodiče

 

KRITÉRIA

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Jince

 

Proces po podání žádosti o zápis

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy nejpozději 15. května 2021  v 14:00 hod. 

 

 

DĚTI PŘIJATÉ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání