Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne v 16. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 v přízemí hlavní budovy ZŠ Jince (třídy 2., 4., 3. B a 1. A). Vyučování I. stupně bude končit v 11:40 a II. stupně v 12:20 (odpolední výuka včetně školního klubu a kroužků odpadá). Školní družina bude v provozu beze změn.

 

Věk dítěte:

6 let k 31. 8. 2020 dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31.8.
2020 
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

S sebou k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky pro své dítě, se rovněž dostaví k zápisu a doloží tyto 3 dokumenty: žádost o odklad povinné školní docházky, potvrzení od lékaře a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

 

Dokumenty ke stažení:

Zápisní list do I. třídy

Žádost o přijetí do I. třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informovaný souhlas k zápisu do I. třídy

 

Proces po podání žádosti o zápis

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy nejpozději 24. dubna 2020  v 14:00 hod. formou seznamu registračních čísel.

 

 

DĚTI PŘIJATÉ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání