Vítejte na našich stránkách

Základní škola a Mateřská škola Jince

TURNAJ JINECKÝCH NADĚJÍ A PŘEBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINCE V ŠACHU

V sobotu 9. listopadu 2019 se v prostorách ZŠ Jince uskuteční další ročník Turnaje jineckých nadějí a Přeboru Základní školy Jince o putovní pohár KR KČP v šachu. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího turnaje p. Miroslava Maršálka do 6. listopadu 2019. (tel: 702 067 510, e-mail: miroslav.marsalek@volny.cz) Více informací v propozicích. Pionýrská skupina Jince, Základní škola a […]

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na čtvrtek a pátek 31. října a 1. listopadu 2019. Jídelna ZŠ a školní družina budou rovněž mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petr […]

TECHNICKÝ KROUŽEK NA ZŠ JINCE

TECHNICKÝ KROUŽEK ZŠ JINCE V rámci Školního klubu se na ZŠ Jince otevírá Technický kroužek zaměřený na: 3D tisk 3D obrábění robotiku elektroniku   Kroužek je koncipovaný pro technicky zaměřené žactvo od 5. do 9. tříd. Kroužek se bude konat každé pondělí od 14. 10. 2019 do konce června Čas: 14:00 – 14.45 Místo:  učebna 218 […]

KAŠTANOBRANÍ

Od pátku 27. 9. 2019 na naší škole bude probíhat soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic pro jednotlivce i celé třídy. Nasbírané plody budou předány panu hajnému na zimní přikrmování zvěře. Výběr kaštanů: každý pátek 7:30 – 8:00 (od 27. 9. do odvolání) za fotbalovou bránou u doskočiště (u parkoviště) Autor: Mgr. Jaroslava Půlkrábková

SBÍRKA SVĚTLUŠKY

Dne 11. 9. 2019 proběhla v Jincích charitativní sbírka Světlušky, kterou zde v obci pořádá základní škola. Stalo se již tradicí, že se takto podílíme na pomoci zrakově postiženým. Naše hlídky procházely školou i obcí a nabízely jednotlivé předměty. Zájem byl letos opravdu velký. Těší nás empatie všech, kteří pomohli. Jsme rádi, že jsme mohli […]

NÁVŠTĚVA ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda, a tak jsme se 1. září všichni sešli, plní elánu a s chutí do nového školního roku. Každý z nás se těšil na něco jiného. Prvňáčky čekalo nové dobrodružství ve škole, zatímco žáci 9. třídy měli před sebou poslední společně strávený rok. No a 13 žáků naší základní školy, […]

Omezení používání mobilních telefonů, tabletů a jiné elektroniky v ZŠ a MŠ Jince

Vážení rodiče, vedení školy, pedagogové i školská rada se jednomyslně shodli na omezení žáků v používání mobilních telefonů a dalších herních, poslechových, záznamových a komunikačních zařízení. Žáci nebudou po dobu školního vyučování od svého vstupu do budovy školy až do 13:30 a na školních akcích od jejich započetí do jejich ukončení používat mobilní telefony, tablety, […]

Vybavení keramické dílny

VYBAVENÍ KERAMICKÉ DÍLNY CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008630 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, jehož cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce a  podpořit vybudování kvalitní vzdělávací infrastruktury, která přispěje zároveň k odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce se zohledněním […]

Poděkování a krátké zhodnocení školního roku 2018/2019

Vážení, dovolte mi, abych prostřednictvím webových stránek poděkoval všem pedagogickým a provozním pracovníkům Základní školy a Mateřské školy Jince za nadstandardní práci, vysoké nasazení a pracovní morálku, příjemnou atmosféru na pracovišti a také organizaci chodu školy a školských zařízení. Všichni zaměstnanci vynaložili značné množství svých sil, abychom zdárně zvládli školní rok. Žáci naší školy udělali další postupný […]

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na čtvrtek 31. října 2019. Jídelna ZŠ a školní družina budou rovněž mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petr Brychta, Ph. D.              ředitel […]

Zobrazit více »

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na pátek 1. listopadu 2019. Jídelna ZŠ a školní družina budou rovněž mimo provoz. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petr Brychta, Ph. D. […]

Zobrazit více »

TURNAJ JINECKÝCH NADĚJÍ A PŘEBOR ZÁKLADNÍ ŠKOLY JINCE V ŠACHU

V sobotu 9. listopadu 2019 se v prostorách ZŠ Jince uskuteční další ročník Turnaje jineckých nadějí a Přeboru Základní školy Jince o putovní pohár KR KČP v šachu.  

Zobrazit více »
ZŠ Jince,
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání