Vítejte na našich stránkách

Základní škola a Mateřská škola Jince

POKRAČOVÁNÍ UZAVŘENÍ ZŠ JINCE OD 2. 11. 2020

Vážení rodiče (zákonní zástupci), z nařízení vlády České republiky pokračuje v období od 2. 11. 2020 až do odvolání uzavření Základní školy Jince z důvodu koronavirové pandemie. Základní škola bude v tomto období poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Po konzultacích s odborníky, doporučení metodických orgánů, nasbíraných zkušenostech a zkušenostech sdílených pedagogy jiných škol jsme prozatím dospěli ke stanovení určitého počtu hodin […]

MATERIÁLY K DISTANČNÍ VÝUCE NA TÝDEN (19.10. – 23.10.2020)

Pokyny a materiály ze všech předmětů k distanční výuce (tj. výuce z domova) na týden 19.10. – 23.10. 2020 žáci: dostali přímo od vyučujících příslušných předmětů ve škole obdrželi nebo obdrží prostřednictvím emailové komunikace od jednotlivých vyučujících získají v tomto příspěvku na webových stránkách naší školy   MATERIÁLY K VÝUCE (19. 10. – 23. 10. 2020)   […]

Systém office 365 pro distanční vzdělávání v Základní škole Jince

Vážení rodiče, zákonní zástupci, Základní škola Jince přechází z hlediska informačních technologií na práci s uceleným systémem Microsoft office 365, který obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams a další nástroje pro výuku. Tento systém bude v budoucnu sloužit pro účely on-line výuky, jako jedné z možných součástí (nikoliv stěžejní) distančního vzdělávání. Kromě výuky on-line budeme […]

Úhrada za školní družinu za období září 2020 – leden 2021

Vážení rodiče, dne 13. 10. 2020 Vám byla ze Školní online  pokladny sražena úhrada za školní družinu za období září 2020 – leden 2021 v celkové částce 750,– Kč . Žákům, kteří navštěvovali školní družinu v minulém školním roce, byla tato částka snížena o 300,– ( vratka za 2 měsíce z důvodu uzavření školy). Žákům, kteří navštěvovali školní […]

Systém office 365 pro distanční vzdělávání v Základní škole Jince

Vážení rodiče, zákonní zástupci, Základní škola Jince přechází z hlediska informačních technologií na práci s uceleným systémem Microsoft office 365, který obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams a další nástroje pro výuku. Tento systém bude v budoucnu sloužit pro účely on-line výuky, jako jedné z možných součástí (nikoliv stěžejní) distančního vzdělávání. Kromě výuky on-line budeme […]

KAŠTANOBRANÍ

KAŠTANOBRANÍ Je vyhlášena soutěž ve sběru kaštanů, žaludů a bukvic pro jednotlivce i celé třídy. Nasbírané plody budou předány panu hajnému na zimní přikrmování zvěře. Výběr kaštanů:      vždy v pátek 7.30 – 8.00  (od 2. 10.) po celý říjen za bránou u doskočiště (u parkoviště)   Mgr. Jaroslava Půlkrábková

Kroužky školního klubu 2020/2021 – budou se konat?

Vážení rodiče, milí žáci, kroužky školního klubu se v nejbližších týdnech vzhledem k epidemické situaci otevírat nebudou. Kroužky záměrně nejsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách, probíhá pouze interní a předběžná nabídka ve škole (pro případ otevření kroužků od data, které škola sama stanoví). V této souvislosti je vhodné uvést, že kroužky pořádané školou jsou […]

Mimořádné opatření – uvolňování z výuky

Na základě velmi nepříznivé epidemiologické situace v ČR i jiných státech, z důvodu bezpečnosti dětí, žáků a zaměstnanců školy, nebude škola v rámci předvídané absence od 14. září 2020 do odvolání akceptovat žádosti o uvolnění žáků ZŠ a MŠ na 3 a více dnů. Výjimkou pro uvolnění na 3 a více dnů, je pouze uvolnění žáka/dítěte ze zdravotních […]

Vybavení technické učebny

Projekt VYBAVENÍ TECHNICKÉ UČEBNY je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu vybudování kvalitní vzdělávací infrastruktury, která přispěje k odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Zohledněna je podpora technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků o řemeslné a technické obory.   Publicita projektu VYBAVENÍ TECHNICKÉ UČEBNY  

Ředitelské volno 21. a 22. prosince

Ředitel školy podle § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů pro celou ZŠ ředitelské volno na pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince 2020. Ostatní školská zařízení budou rovněž mimo provoz.   Mgr. Petr Brychta, Ph. D. ředitel školy

Zobrazit více »
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání