Vážení rodiče,
Základní škola a Mateřská škola Jince se rozhodla používat online pokladnu Školního programu, který rozšíří kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči. 
ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA  /ŠOP/ slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil základní škole ve formě zálohy na čerpání plateb za různé akce jako kino, divadlo, výlety, kurzy, školy v přírodě, aj.  ZŠ NEBUDE přijímat platby v hotovosti (transparentnost v oblasti financí vyžadují kontrolní orgány, zřizovatelé, ale často i sami rodiče). 

K zaslání zálohy do ŠOP není nutné ELEKTRONICKÉ bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i  SLOŽENKOU nebo SLOŽIT V BANCE. Platební údaje k bezhotovostní platbě – číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol –  uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu – online pokladny. Vše vygeneruje systém při Vaší registraci. Nepožadujeme jednorázovou vysokou platbu, jen zálohu, informace Vám ještě poskytnou i paní učitelky. 

Rodič má on-line náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví/ a má absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni stejně i třídní učitel, e-mailem).              

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) .V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

       Kontaktní osobou pro Školní online pokladnu v ZŠ a MŠ Jince  je Správce:   ………………………..   email na správce:………………………………

Vážení rodiče,
registrace prosím proveďte co nejdříve, PRVNÍ platby prosíme PROVÁDĚJTE po registraci od:   bude upřesněno. Děkujeme.
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání