Úplata za vzdělání v MŠ (tzv. školkovné)

Školkovné se platí vždy za konkrétní měsíc. V současné době se platí částka 380,– Kč/měsíc. Doporučujeme zavést trvalý příkaz na období