Informace k otevření školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

z důvodu usnesení vlády České republiky ze dne 6. 4. 2021, dochází od pondělí 12. 4. 2021 k opětovnému zpřístupnění prezenční výuky pro žáky 1. – 5. ročníku základní školy. Prezenční výuka bude probíhat každodenně, rotačním způsobem (střídavě 1 týden prezenční a 1 týden distanční výuky), při střídání celých tříd v týdenních turnusech. Uskuteční se ve všední dny v budově ZŠ Jince podle stálých rozvrhů  jednotlivých tříd a bude stejně, jako distanční výuka, pro všechny žáky povinná. Distanční výuka bude probíhat jednak on-line formou (synchronní výuka) a také na bázi zadávání a zprostředkování materiálů (asynchronní výuka) přes platformu Office 365 Teams a také konzultacemi. Žáci 6. – 9. ročníku se vzdělávají i nadále distančním způsobem. Prezenční výuka 1. – 5. ročníku bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

12. 4. – 16. 4. 2021 1. ročníky + 3. ročník – prezenčně, 2. ročníky, 4. a 5. ročník – distančně   

19. 4. – 23. 4. 2021 2. ročníky, 4. a 5. ročník – prezenčně, 1. ročníky + 3. ročník – distančně

26. 4. – 30. 4. 2021 1. ročníky + 3. ročník – prezenčně, 2. ročníky, 4. a 5. ročník – distančně

3. 5. – 7. 5. 2021 2. ročníky, 4. a 5. ročník – prezenčně, 1. ročníky + 3. ročník – distančně

 

Během prezenční výuky budou žáci vstupovat ráno do budovy školy žákovským vchodem od 7:30 do 7:45. Je nezbytné respektovat časy nástupu do školy, kvůli testování žáků antigenními testy v budově školy. Žáci budou testováni vždy v pondělí a ve čtvrtek (v nezbytných případech dle potřeby) za pomocí samotestovací sady. Pokud se žák nezúčastní testování v plánované testovací termíny, bude testován bezodkladně v den příchodu do školy. Každý žák musí být vybaven minimálně chirurgickou rouškou (doporučujeme náhradní).

Konec vyučování u jednotlivých tříd je oproti stálému rozvrhu během týdne uzpůsoben hygienickým opatřením, které je škola povinná dodržovat. Se změnami budete seznámeni třídními učitelkami jednotlivých tříd.

Vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku ve školní družině bude probíhat od 12. 4. 2021 ráno (6:30 – 7:40) i odpoledne (11:40 – 16:30) a bude zpřístupněno pouze pro žáky, kteří se daný týden účastní prezenční výuky ve škole. V pondělí a ve čtvrtek budou žáci ranní družiny vpuštěni do budovy školy pouze ve dvou intervalech 6:30 – 6:35 a 7:00 – 7:05.  Je nezbytné respektovat tyto časy, kvůli testování žáků antigenními testy v budově školy. Žáci budou testováni vždy v tyto dny (v nezbytných případech dle potřeby) za pomocí samotestovací sady.

Každodenní vzdělávání žáků ve školním klubu bude s ohledem na hygienická opatření, nemožnost mísení ročníků a kapacitní a personální možnosti školy, poskytováno pouze žákům 3. ročníku. Zájmové kroužky školního klubu, které neumožňují vzdělávání distanční formou, nebudou i nadále fungovat.

Školní jídelna bude poskytovat v tomto období všem prezenčně vzdělávaným žákům, přihlášeným ke stravování obědy. Z důvodu hygienických opatření a nemožnosti mísení jednotlivých tříd a ročníků ve školní jídelně, je vytvořen speciální rozvrh stravování ve školní jídelně pro jednotlivé třídy. Ostatní žáci školy si mohou odebrat stravu výdejním okénkem. Čas výdeje bude upřesněn vedoucí školního stravování na webových stránkách školy.

Prezenční vzdělávání dětí MŠ Jince bude probíhat v období od 12. 4. 2021 až do odvolání pouze pro děti povinné předškolním vzděláváním ve skupinách po 15 dětech. Bližší informace poskytne zástupkyně ředitele pro MŠ.

Další informace budou průběžně aktualizovány.

 

Důležité odkazy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

MO MZ opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvolání

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

MO MZ testování žáků ve školách s platnosti dnem vydání ze dne 6. 4. 2021

video testování ve škole – LEPU testy – odkaz: jak na to ve škole | testování.edu.cz

MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021

Opatření obecné povahy – přijímací řízení dodatek

 

 

V Jincích, 06. 04. 2021

Mgr. Petr Brychta. Ph.D.,

ředitel ZŠ a MŠ Jince