Mimořádná opatření pro začátek školního roku 2020/2021

 Rubrika Důležité informace

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

začíná nám nový školní rok 2020/2021. Z globálních důvodů nezačne bohužel tak, jak je obvyklé. Také letošní školní rok bude výrazně ovlivněn mimořádnými opatřeními. Uvedená opatření školy vycházejí ze zákonem daných povinností a doporučení pro školy a školská zařízení. Je velmi pravděpodobné, že se budou opatření měnit na základě závazných pokynů KHS, MZD a MŠMT, specifické situace lokality, aktuálních provozních a organizačních možností školy a nutných rozhodnutích ředitele. Proto žádáme všechny rodiče, zákonné zástupce žáků i veřejnost o pochopení a maximální součinnost. Změny budou rodičům a zástupcům žáků oznámeny na uvedený emailový kontakt, který poskytli škole (při změně informujte třídního učitele), na webových stránkách školy, popřípadě jiným způsobem. Doporučujeme rovněž sledovat aktuální vývoj situace v médiích.

Mimořádná opatření týkající se vstupu do budovy základní školy Jince

  1. Dochází k dočasnému prodloužení doby vstupu do školy. Pro první až čtvrtý ročník je určena doba 7.30 – 7.45, pro pátý až devátý ročník 7.45-8.00. Doporučujeme tyto časy příchodu z hygienických důvodů dodržovat.

 

  1. Žáci vstupují do šaten, převlékají se a samostatně bez prodlení odcházejí do příslušných tříd.

 

  1. Při příchodu žáků do školy, musí každý žák použít desinfekci na ruce, učitel nebo jiný zaměstnanec dohlíží. Každá třída je vybavena dezinfekcí, tekutým mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky.

 

  1. Doporučujeme rodičům a ostatním osobám, aby nevstupovaly z hygienických důvodů do školy. Vstup do prostor školních šaten je umožněn pouze pro doprovod nejmenších žáků, doprovázející osobu žádáme, aby se v prostoru šaten zdržovala co nejkratší dobu a měla roušku. Z šaten již děti odcházejí do tříd samy. Stejně tak bude probíhat příchod do ranní družiny, kdy budou žáci vstupovat do budovy výhradně přes vchod do šaten. V prostorách vstupu bude provoz korigovat pověřený zaměstnanec.

 

  1. Rodiče a ostatní návštěvy budou moci vstoupit do školy pouze po předchozím objednání či domluvě přes hlavní vchod školy, kdy je vyzvedne osoba, se kterou mají domluvenou (mailem, telefonicky) schůzku. Zaměstnanci školy nesmí nikoho mimo žáků školy svévolně vpouštět do budovy.

 

  1. Při odchodu z družiny je možno vyzvednout žáky prostřednictvím pověřené osoby, která bude k dispozici v prostorách šaten.

 

  1. Žáky ZUŠ vyzvedává a vypouští vždy vyučující u hlavního vchodu. Opatření jsou stejná jako v červnu 2020.

 

  1. Apelujeme na rodiče a zákonné zástupce, aby neposílali do školy nemocné žáky! Žák, který bude vykazovat známky akutního onemocnění (zejména onemocnění dýchacích cest), bude oddělen od ostatních a umístěn do karanténní místnosti s dohledem (bude mít nasazenou roušku). Rodič bude kontaktován a je povinen si své dítě bezodkladně vyzvednout. Zákonný zástupce má poté povinnost kontaktovat praktického lékaře a řídit se jeho pokyny.

 

  1. Žádáme rodiče, aby pro případ možných okamžitých hygienických opatření vybavili žáka minimálně jednou rouškou.

 

  1. Škola bude v provozu s mimořádnými hygienickými a organizačními opatřeními (opakovaná desinfekce povrchů nebo předmětů, které užívá větší počet lidí, dopolední i odpolední směny úklidového personálu, desinfekce před střídáním skupin aj.)

 

Poznámka: Dne 1. září 2020 je umožněn vstup do školy pouze jednomu zákonnému zástupci doprovázejícího žáka první třídy. Zákonný zástupce bude mít nasazenou roušku. Děkujeme za dodržování opatření.

 

Platnost od 1. 9. 2020

 

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.
ředitel ZŠ a MŠ Jince

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání