ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/

 Rubrika Důležité informace

Vážení rodiče,

na základě požadavků zástupců rodičů a našich pedagogů se Základní škola Jince rozhodla od září 2020 používat jeden z modulů Školního programu – ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU, který rozšíří kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči.

 

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/

 • Hlavním cílem je zcela odbourat práci s hotovostí mezi školou a rodiči a všechny platby provádět bezhotovostně převodem na podúčet školy. Škola splní všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb. Dílčím cílem je zautomatizovat spárování příchozích plateb s konkrétním žákem.

 

 • Školní pokladna tedy slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařské kurzy, jazykové pobyty, bruslení, pracovní sešity, potřeby pro Vv a Pč, družinu apod.).

 

 • ZŠ NEBUDE přijímat platby v hotovosti (transparentnost v oblasti financí). Žáci nebudou nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně.  

 

 • Platební údaje k bezhotovostní platbě – číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol – uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu – online pokladny. Vše vygeneruje systém při Vaší registraci. Nepožadujeme jednorázovou vysokou platbu, jen zálohu, informace Vám dále poskytnou třídní učitelé.

 

 • Rodič má kdykoliv on-line náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví / a má absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni e-mailem a stejně tak bude informován třídní učitel).

 

 • K zaslání zálohy do ŠOP není nutné ELEKTRONICKÉ bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i SLOŽENKOU nebo SLOŽIT V BANCE.

 

 • Výše první zálohy činí 500 Kč (pro žáky I. třídy 1000 Kč), rodič provede úhradu na podúčet školy. Škola následně během pololetí strhává vždy částku s přesnými údaji. Pokud se žák přiblíží na svém účtu na hranici minimální zálohy je mailem upozorněn rodič i třídní učitel. O výši požadavků na jednotlivé platby budou rodiče předem informováni.

 

 • Příspěvek SRPDŠ se již vybírat nebude.

 

 • Školní online pokladna se netýká plateb do školních jídelen.

 

 • Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

 

 • Přihlášení nejen k registraci do školní online pokladny viz informační email, který obdržíte od třídního učitele.

 

Vážení rodiče, registraci prosím proveďte po vyzvání třídním učitelem. První platby provádějte až po registraci a to nejdříve od 27. srpna 2020. Děkujeme.

 

Kontaktní osobou pro Školní online pokladnu v ZŠ a MŠ Jince  je od 27. 8. 2020 paní účetní  Dana Havránková, mail: [email protected]  

 

                                                            

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

 ředitel školy

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání