ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/

 Rubrika Důležité informace

Vážení rodiče,

na základě požadavků zástupců rodičů a našich pedagogů se Základní škola Jince rozhodla od září 2020 používat jeden z modulů Školního programu – ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNU, který rozšíří kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči.

 

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA /ŠOP/

 • Hlavním cílem je zcela odbourat práci s hotovostí mezi školou a rodiči a všechny platby provádět bezhotovostně převodem na podúčet školy. Škola splní všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb. Dílčím cílem je zautomatizovat spárování příchozích plateb s konkrétním žákem.

 

 • Školní pokladna tedy slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařské kurzy, jazykové pobyty, bruslení, pracovní sešity, potřeby pro Vv a Pč, družinu apod.).

 

 • ZŠ NEBUDE přijímat platby v hotovosti (transparentnost v oblasti financí). Žáci nebudou nosit hotové peníze do školy, platby do Školní online pokladny probíhají bezhotovostně.  

 

 • Platební údaje k bezhotovostní platbě – číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol – uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu – online pokladny. Vše vygeneruje systém při Vaší registraci. Nepožadujeme jednorázovou vysokou platbu, jen zálohu, informace Vám dále poskytnou třídní učitelé.

 

 • Rodič má kdykoliv on-line náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví / a má absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni e-mailem a stejně tak bude informován třídní učitel).

 

 • K zaslání zálohy do ŠOP není nutné ELEKTRONICKÉ bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i SLOŽENKOU nebo SLOŽIT V BANCE.

 

 • Výše první zálohy činí 500 Kč (pro žáky I. třídy 1000 Kč), rodič provede úhradu na podúčet školy. Škola následně během pololetí strhává vždy částku s přesnými údaji. Pokud se žák přiblíží na svém účtu na hranici minimální zálohy je mailem upozorněn rodič i třídní učitel. O výši požadavků na jednotlivé platby budou rodiče předem informováni.

 

 • Příspěvek SRPDŠ se již vybírat nebude.

 

 • Školní online pokladna se netýká plateb do školních jídelen.

 

 • Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

 

 • Přihlášení nejen k registraci do školní online pokladny viz informační email, který obdržíte od třídního učitele.

 

Vážení rodiče, registraci prosím proveďte po vyzvání třídním učitelem. První platby provádějte až po registraci a to nejdříve od 27. srpna 2020. Děkujeme.

 

Kontaktní osobou pro Školní online pokladnu v ZŠ a MŠ Jince  je od 27. 8. 2020 paní účetní  Dana Havránková, mail: [email protected]  

 

S pozdravem                                                             

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

 ředitel školy

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání