VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 15.6. – 19.6.2020

 Rubrika Důležité informace

1. A

Zadání úkolů

Český jazyk (Opakování)

Matematika (Opakování)

 

1. B

Zadání úkolů

Český jazyk (Opakování)

Matematika (Opakování)

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Opakování, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Myška – Násobení 4, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

3. ROČNÍK

Zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (online hodina pro žáky, kteří nechodí do školy) – úterý 16.6.2020 v 10:00 h

Anglický jazyk (dobrovolná online hodina) – středa 17.6.2020 v 17:15 h

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Vlastivěda (Já a ti druzí) – zápisky do sešitu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Několikanásobný podmět, Opakování) – studijní materiál

Matematika (Pracovní sešit) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) – zadání práce

Přírodověda – zadání práce

Přírodověda (Opakovací test – Rodina)

Vlastivěda – zadání práce

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (Pohádka) – prezentace

Český jazyk (online hodina) – středa 17.6.2020 ve 12:00 h

Matematika (Tělesa, Opakování) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (Quiz aneb Co jsme se naučili) 

Anglický jazyk (Vocabulary Revision, pracovní list) vypracované poslat zpět panu učiteli

Dějepis (Kultura ve starověkém Římě) – studijní materiál

Zeměpis – zadání práce

Přírodopis (Vši, stejnokřídlí, ploštice + Hmyz s proměnou dokonalou) – síťokřídlí, blanokřídlí – výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Sršeň, video)shlédnout

Fyzika (Využití el. proudu) – přečíst str. 99, 100, 101, 102 a ze str. 103 opsat žlutý rámeček, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Pracovní sešit, str. 54) – vyplnit, vyfotit a poslat paní učitelce

7. A

Matematika (Opakování)

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (Quiz aneb Co jsme se naučili)

Anglický jazyk (Vocabulary Revision, pracovní list) vypracované poslat zpět panu učiteli

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (video lekce) – úterý 16.6.2020 v 10:00 h.

Zeměpis – Severní Evropa

Dějepis (Baroko, Vývoj v Rusku) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Svoboda a autorita) – prezentace

Přírodopis (Růst a vývin rostlin, Vegetativní rozmnožování, Květ a květenství) – výpisky + nákres stavby květu, tyčinky a pestíku, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

7. B

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (online hodina) – úterý 16.6.2020 v 11:00 h

Matematika (Opakování) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (video lekce) – úterý 16.6.2020 v 10:00 h.

Dějepis (Baroko, Vývoj v Rusku) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Svoboda a autorita) – prezentace

Zeměpis (Východní Evropa, Rusko) – zadání práce

Přírodopis (Růst a vývin rostlin, Vegetativní rozmnožování, Květ a květenství) – výpisky + nákres stavby květu, tyčinky a pestíku, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Opakování pravopisu)

Matematika (Konstrukční úlohy) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (video lekce) – středa 17.6.2020 v 11:00 h.

Dějepis (Průběh 1.světové války) – studijní materiál

Zeměpis (Kraj Jihomoravský, Kraj Olomoucký) – zadání práce

Fyzika (Zvuk) vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Evoluce a dědičnost, výukové video) výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodovědný seminář (Shrnutí a opakování fotosyntézy, výukové video) shlédnout, zapsat výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Příprava vzniku solí, video) shlédnout

9. ROČNÍK

Český jazyk (Literatura) – zadání práce

Matematika – zadání práce

Matematika (Finanční gramotnost, Peníze)

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Dějepis (Pražské jaro, Normalizace) – studijní materiál

Zeměpis (Kolonizace, Dekolonizace) – zadání práce

Přírodopis (Živé složky životního prostředí) – výpisky z přiložených listů, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Chemie a životní prostředí) – výpisky str. 59, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Recyklace, video)shlédnout + jednoduchý zápis, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Recyklace plastů)shlédnout + jednoduchý zápis, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Recyklace skla)shlédnout + jednoduchý zápis, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání