VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN (8.6. – 12.6.2020)

 Rubrika Důležité informace

1. A

Podklady pro úkoly

 

1. B

Podklady pro úkoly

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Párové souhlásky – Ryba, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Násobení a dělení 3, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

3. ROČNÍK

Podklady pro úkoly

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (online hodina) – středa 10.6.2020 v 9:00 h

Anglický jazyk (dobrovolná online hodina) – středa 10.6.2020 v 17:15 h

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Vlastivěda (Moje rodina)prezentace

Vlastivěda (Moje rodina) – zápisky do sešitu

Přírodověda (Mimořádné události v přírodě) – zápisky do sešitu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Matematika (Křížovka) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní list 1, pracovní list 2, strana 68 (ke kontrole), strana 69 (ke kontrole)

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) => zadání práce, Canada and Australia (text), nahrávka (Kanada), nahrávka (Austrálie)

Vlastivěda – zadání práce

Přírodověda – zadání práce

Přírodověda (Rodina) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce + pracovní list

Český jazyk (Odvozování) – prezentace s audionahrávkou

Český jazyk (online hodina – skládání + zkracování) – středa 10.6.2020 v 10:00 h

Matematika (Opakování) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (Minulý čas) – prezentace

Anglický jazyk (Minulý čas, pracovní list) vypracované poslat zpět panu učiteli

Dějepis (Křesťanství, Zánik Západořímské říše) – studijní materiál

Zeměpis – zadání práce

Přírodopis (Včela medonosná, prezentace)shlédnout a doplnit nové a zajímavé informace

Přírodopis (Hmyz s proměnou nedokonalou) – rybenky, švábi, saranče, kobylky, strašilky a vši – výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Pracovní sešit str. 53) – vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Měření el. proudu) – video

Fyzika (Elektrické napětí) – video

Fyzika (Zdroje síťového el. napětí) – přečíst str. 95, 96 a 97 + opsat žlutý rámeček str.98 a zpracovat kontrolní otázky

7. A

Matematika (Opakování) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (video lekce) – úterý 9.6.2020 v 10:00 h.

Dějepis (Občanská válka v Anglii, Francie Ludvíka XIV.) – studijní materiál

Zeměpis – prezentace s úkoly (Střední Evropa)

Občanská výchova (Lidská práva) – zadání práce

Fyzika (Tlak plynu v uzavřené nádobě) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Stavba rostlinného těla – kořen, stonek, list) – výpisky + nákresy (nákresy listů udělat podle podkladů => listy 1.část, listy 2.část).

 

7. B

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (Životopis) – prezentace

Český jazyk (Cizí slova) – diktát

Český jazyk (online hodina) – středa 10.6.2020 v 11:00 h

Matematika (Slovní úlohy) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (video lekce) – úterý 9.6.2020 v 10:00 h.

Dějepis (Občanská válka v Anglii, Francie Ludvíka XIV.) – studijní materiál

Občanská výchova (Lidská práva) – zadání práce

Zeměpis (Jihovýchodní Evropa) – zadání práce

Fyzika (Tlak plynu v uzavřené nádobě) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Stavba rostlinného těla – kořen, stonek, list) – výpisky + nákresy (nákresy listů udělat podle podkladů => listy 1.část, listy 2.část).

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Rozbor textu)

Matematika (Rovnice) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – odkazy s testy na procvičení

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (video lekce) – středa 10.6.2020 v 11:00 h.

Dějepis (1.světová válka) – studijní materiál

Občanská výchova (Politika) – studijní materiál

Zeměpis (Kraj Pardubický, Kraj Vysočina) – zadání práce

Fyzika (Odraz zvuku) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Základy nauky o dědičnosti) – výpisky str. 74, 75 a 76 + nákres chromozomu a schéma dělení buněčného jádra, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (Genetika, výkladové video)výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodovědný seminář (Referát – Ořechy a jejich důležitost v potravě) => zpracovat, vyfotit a poslat paní učitelce 

Chemie (Praktický význam solí – Průmyslová hnojiva) =>výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

9. ROČNÍK

Český jazyk – vzkaz od paní učitelky Šmejkalové

Anglický jazyk – odkazy s testy na procvičení

Německý jazyk – odkazy s testy na procvičení

Ruský jazyk – zadání práce

Zeměpis (Věda a výzkum) – zadání práce

Přírodopis (Světlo, výkladové video) shlédnout a doplnit informace do sešitu

Přírodopis (Voda a minerální látky) – výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

Chemie (Chemie a životní prostředí) – výpisky str. 58, vyfotit a poslat paní učitelce
Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání