VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN (1.6. – 5.6.2020)

 Rubrika Důležité informace

1. A

Podklady pro úkoly

Pracovní listy

 

1. B

Zadání práce

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Párové souhlásky, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Násobilka 3 – želva, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

3. ROČNÍK

Podklady pro úkoly

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (online hodina pro žáky, kteří nechodí do školy) – úterý 2.6.2020 v 9:00

Anglický jazyk (dobrovolná online hodina) => středa 3.6.2020 v 17:15

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Vlastivěda (Marie Terezie)prezentace

Vlastivěda (Marie Terezie) – zápisky do sešitu

Přírodověda (Ochrana přírody v ČR) – zápisky do sešitu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Matematika (Opakování) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní list 1, pracovní list 2, strana 65 (ke kontrole)

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) => zadání práce

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání práce

Přírodověda (Šikana) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk – videonahrávka (hodnocení)

Český jazyk – online hodina 2. 6. od 10:00 h

Matematika (Těžnice a těžiště trojúhleníka) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Dějepis (Římské císařství) – studijní materiál

Zeměpis – zadání práce

Zeměpis (Opakování – Afrika)

Přírodopis (Hmyz) – výpisky + nákres včely medonosné, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Včela medonosná – výkladové video) => https://www.youtube.com/watch?v=Z5wm2Me4w-Q 

Fyzika (Zdroje el. napětí – galvanický článek a baterie) – výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Měření el. proudu a napětí) – shlédnout 2 videa  => video 1 , video 2

7. A
Český jazyk (Příslovečné určení) – učivo + zadání práce

Matematika (Obsah trojúhelníka) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) – středa 3.6.2020 v 10:00

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Dějepis (Třicetiletá válka) – studijní materiál

SVS (Praha) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis – zadání práce

Zeměpis (Regionální geografie Jižní Evropy) – prezentace

Fyzika (Vztlaková síla) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Jinany a cykasy) – výpisky z přiložených listů + nalepit do sešitu vystřižený zaslaný list jinanu dvoulaločného, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Význam a ochrana lesa) – výpisky ze zaslaných listů, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

=> LIST 1 (jehličnany a jinany) , LIST 2 (cykasy) , LIST 3 (ochrana lesa) + listy jinanu

 

7. B

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk – videonahrávka (hodnocení)

Český jazyk – online hodina 3. 6. od 11:00 h

Matematika (Slovní úlohy) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) – středa 3.6.2020 v 10:00

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (online hodina) – úterý 2.6.2020 v 10:00

Dějepis (Třicetiletá válka) – studijní materiál

SVS (Praha) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis (Severní Evropa) – zadání práce

Fyzika (Vztlaková síla) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Jinany a cykasy) – výpisky z přiložených listů + nalepit do sešitu vystřižený zaslaný list jinanu dvoulaločného, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Význam a ochrana lesa) – výpisky ze zaslaných listů, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

=> LIST 1 (jehličnany a jinany) , LIST 2 (cykasy) , LIST 3 (ochrana lesa) + listy jinanu

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Druhy souvětí, pracovní list) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Opakování) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (online hodina) – úterý 2.6.2020 v 11:00

Dějepis (České země před 1. světovou válkou) – studijní materiál

Občanská výchova (Základní práva a svobody) – studijní materiál

Zeměpis (Kraj Liberecký a Královéhradecký) – nové učivo

Fyzika (Rezonance)

Přírodopis (Pohlavní soustava ženy, prezentace) – doplnit informace do sešitu

Přírodopis (Pohlavní choroby) – výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (HIV a AIDS, výukové video) zapsat poznámky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodovědný seminář (Sběr léčivých bylin, prezentace) výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Pracovní list č.6, křížovka) vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Pozvánka na třídnickou hodinu (online)

Český jazyk (Opakování učiva o souvětí)

Matematika (Úvěry) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (online hodina) – pátek 5.6.2020 v 10:00

Dějepis (Život v komunistickém Československu) – studijní materiál

Občanská výchova (Právní subjektivita podnikání) – studijní materiál

Zeměpis (Vzdělání) – zadání práce

Fyzika (Radioaktivita) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Vzduch) – výpisky + nákres skleníkového efektu, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis – shlédnout 2 videa

=> VIDEO 1 (Globální oteplování) , VIDEO 2 (Globální změny klimatu)

Chemie (Chemie a potrava člověka) – výpisky str. 57

Rodinná výchova – zadání práce

 

 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání