VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN (25.5. – 29.5.2020)

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Pirátská výprava, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Násobení a dělení, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

3. ROČNÍK

Výukové materiály

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (online hodina pro dobrovolníky) – v pondělí 25.5.2020 v 17:15

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Matematika (Střed úsečky a osa úsečky) – prezentace

Anglický jazyk (pro obě skupiny) vypracované úkoly poslat zpět paní učitelce podle své skupiny (Benešová, Půlkrábková)

Vlastivěda (České povstání proti Habsburkům)prezentace

Vlastivěda (České povstání proti Habsburkům) – zápisky do sešitu

Přírodověda (Potok a řeka, 2. část) – poznámky k zapsání do sešitu

Přírodověda (Potok a řeka, 2. část) – úkoly k danému tématu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Shoda přísudku s podmětem) – studijní materiál

Matematika (Opakování) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Peníze, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní list 10a, pracovní list 10b => pracovní listy vrátit paní učitelce, str. 65 (kontrola)

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) => zadání práce, Travelling Together (Společně na cestách – Velká Británie, USA) – prezentace

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání práce

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (Čemu se říká báseň) – prezentace

Český jazyk – úniková hra

Český jazyk (online hodina) – úterý 26. 5. v 10:00 

Matematika (Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (Přítomný čas)prezentace

Anglický jazyk (Přítomný čas, pracovní list) vypracované poslat zpět panu učiteli

Dějepis (Caesarova samovláda) – studijní materiál

Dějepis (Řím, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova (Kamarádství, přátelství a láska) – zadání práce

Zeměpis (Oblasti Afriky) – zadání práce

Přírodopis (Křížovka, bezobratlí) vyřešit křížovku, vysvětlit pojem z tajenky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

=> obrázky ke křížovce (legenda)

Přírodopis (Korýši) – výpisky + nákres raka, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Měření el. proudu a napětí) – výpisky ze str. 91 a 92

Fyzika (Elektrický proud a elektrické napětí) – shlédnout 3 videa, udělat zápis, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

=> video 1 (Elektrický proud a elektrické napětí) , video 2 (Elektrický proud a elektrické napětí), video 3 (Měření elektrického proudu)

 

7. A

Český jazyk (Životopis, učivo a úkoly) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Obsah rovnoběžníka) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Minulý čas) – prezentace

Anglický jazyk (Minulý čas, pracovní list) vypracované poslat zpět panu učiteli

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) – středa 27.5.2020 v 9:00

Ruský jazyk (Byt a dům) – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 26.5.2020 v 10:00

Dějepis (Předbělohorská kultura) – studijní materiál

Dějepis (Pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis – zadání úkolů (18.5. – 29.5.)

Zeměpis (Regionální geografie Západní Evropy) – prezentace

Fyzika (Změny atmosferického tlaku) – výklad

Přírodopis (Rostliny semenné, nahosemenné, jehličnany) – výpisky z listů + nákresy (ke každému zástupci větvičku se šiškou)

=> LIST 1 (rostliny semenné) , LIST 2 (jehličnany 1.část) , LIST 3 (jehličnany 2.část) , LIST 4 (jehličnany 3.část) , LIST 5 (jehličnany a jinany)

 

7. B

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (Přejímání z cizích jazyků) – prezentace

Český jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Český jazyk (online hodina) – středa 27. 5. v 11:00

Matematika (Obsah trojúhelníka) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (pracovní list)

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) – středa 27.5.2020 v 9:00

Ruský jazyk (Byt a dům) – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 26.5.2020 v 10:00

Dějepis (Předbělohorská kultura) – studijní materiál

Dějepis (Pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis (Západní Evropa) – zadání práce

Fyzika (Změny atmosferického tlaku) – výklad

Přírodopis (Rostliny semenné, nahosemenné, jehličnany) – výpisky z listů + nákresy (ke každému zástupci větvičku se šiškou)

=> LIST 1 (rostliny semenné) , LIST 2 (jehličnany 1.část) , LIST 3 (jehličnany 2.část) , LIST 4 (jehličnany 3.část) , LIST 5 (jehličnany a jinany)

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Některé důležité písemnosti) – zadání práce

Matematika (Rovnice a trojúhelníky)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (článek)

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 26.5.2020 v 11:00

Dějepis (Měšťanská kultura) – studijní materiál

Občanská výchova (Moc výkonná, moc soudní) – studijní materiál

Zeměpis (Karlovarský a Ústecký kraj) – zadání práce

Fyzika (Lidské oko)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Oko, prezentace) doplnit výpisky o nové informace

Přírodopis (Pohlavní ústrojí muže, prezentace) doplnit výpisky o nové informace

Přírodopis (Nitroděložní vývin jedince, video) – shlédnout video

Přírodopis (Vývin jedince po narození) – tabulka str. 73

Přírodovědný seminář (Homeopatie, prezentace) výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Soli, pracovní list č. 5) vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Český jazyk (Opakování) vypracované odeslat zpět paní učitelce

Matematika (Finanční gramotnost) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – středa 27.5.2020 v 10:00

Dějepis (Komunistický převrat a upevňování moci komunismu) – studijní materiál

Občanská výchova (Peněžní ústavy) – studijní materiál

Zeměpis (Zahraniční obchod) – zadání práce

Fyzika (Atomová jádra) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Podmínky života) – výpisky ze str. 67 a 68 + graf přežití jedinců v závislosti na teplotě prostředí

Chemie (Chemie, čistota a krása) – výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Geneticky modifikované organismy, video) shlédnout, udělat výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Detergenty, výuková videa) – zapsat poznámky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

=> video 1 (Detergenty 1 – povrchové napětí, smáčivost) , video 2 (Detergenty 2 –  princip mýdla)

 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání