Výuka v Základní škole a Mateřské škole Jince dle mimořádných opatření

 Rubrika Důležité informace

Výuka v Základní škole a Mateřské škole Jince dle mimořádných opatření

 

Mateřská škola

Na základě jednání rady městyse Jince dne 29. dubna a dne 11. května o znovuotevření byla mateřská škola otevřena od 14. května. Dle mimořádných opatření a požadavků z MŠMT a MZ (z 30. dubna), jsme vytvořili potřebnou dokumentaci k přihlášení, zajistili  informovanost všech rodičů telefonicky, zorganizovali provoz a otevřeli 3 vzdělávací skupiny. Mateřská škola funguje dle opatření vyplývajících z dokumentu: Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT.

Počet přihlášených dětí byl k 14. květnu 46. V první den otevření dorazilo pouhých 19 dětí, což vzhledem k naléhání obce a zákonných zástupců dětí  na opětovné otevření mateřské školy všechny překvapilo.

 

Základní škola

Příprava na přijímací zkoušky

Základní škola se otevřela pro žáky 9. tříd od 11. května. Výuka probíhá ve dvou skupinách 3 dny v týdnu do stanoveného termínu přijímacích zkoušek. Rovněž jako v případě mateřské školy byly provedeny mimořádná opatření dle dokumentu Ochrana zdraví základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT (č.j. MSMT-19185/2020-1), rodiče byli informováni telefonicky, zaslanou dokumentací i prostřednictvím webových stránek, měli možnost si osobně vyzvednout tištěné dokumenty ve vestibulu šaten. Žáci byli poučeni o mimořádných hygienických zásadách a pravidlech ve škole.

 

Výuka I. stupně od 25. května 2020

S blížícím se celostátním termínem otevření základních škol pro I. stupeň vrcholí dle instrukcí MŠMT (Ochrana zdraví základních škol v období do konce školního roku 2019/2020) přípravy a organizace s tím spojené. Rodiče byli informováni telefonicky, zaslanou dokumentací a prostřednictvím webových stránek. Měli možnost si osobně vyzvednout tištěné dokumenty ve vestibulu šaten. Přijati byli žáci, jejichž rodiče odevzdali kompletní požadovanou dokumentaci do pondělí 18. 5. 2020. Žáci budou poučeni o mimořádných hygienických zásadách a pravidlech ve škole.

Od 25. května bude otevřeno 6 studijních skupin s maximální kapacitou 15 žáků. Ve stejných skupinách bude probíhat také stravování ve školní jídelně a odpolední družina. Příchody žáků do školy jsou rozdílné, stejně jako začátky vyučování, velké přestávky a čas stravování. Rodiče obdrží přesný harmonogram a mimořádný rozvrh výuky svých dětí a budou požádáni o přesné  dodržování harmonogramu příchodu do školy. Harmonogram je nutné přesně dodržovat z důvodu, aby se minimalizovalo potenciální setkávání žáků z rozdílných skupin. Pedagogové i provozní zaměstnanci byli proškoleni z hlediska mimořádných opatření týkajících se provozu školy. Vstup rodičům a cizím osobám do budov školy nebude umožněn a vyzvedávat žáky ze školní družiny bude možné pouze prostřednictvím personálu na recepci školy u vchodu do šaten. Provoz školy je od *7:40-8:20 (záleží na začátku jednotlivé skupiny) do 16.30.

Hygienické zásady a pravidla ve škole jsou posílena dle pokynů MŠMT. Žáci budou prokazatelně poučeni v úvodní hodině. Každý žák bude mít na den min. tři roušky a sáček na jejich uložení. Snažíme se učinit vše pro ochranu zdraví žáků a zaměstnanců.

 

V neustále se měnící situaci je nutné sledovat oficiální informace na webových stránkách školy ZŠ Jince https://www.zsjince.cz/. Dále MZ ČR,  MŠMT a jiná závazná opatření státních orgánů.

 

Dne 18. května 2020

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

ředitel ZŠ a MŠ Jince

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání