VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 18.5. – 22.5.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Slovesa, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Dělení, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Český jazyk (Pracovní list č. 8) vypracované poslat zpět paní učitelce

Prvouka (Smysly a lidské tělo, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Školní potřeby) – na procvičování

 

3. ROČNÍK

Podklady pro úkoly + výukové materiály

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (online hodina) – I.skupina (středa 20.5.2020 v 16:00), II.skupina (středa 20.5.2020 v 17:00)

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Anglický jazyk (pro obě skupiny) vypracované úkoly poslat zpět paní učitelce podle své skupiny

Přírodověda (Potok a řeka) – poznámky k zapsání do sešitu

Přírodověda (Potok a řeka) – úkoly k danému tématu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk – studijní materiál

Matematika (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní listvypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) – vypracované stránky z pracovního sešitu ke kontrole (strana 62, strana 63)

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) => zadání práce, Travelling Together (Společně na cestách) – prezentace 

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání práce

Přírodověda (Etapy lidského života) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (Balada) – videonahrávka

Český jazyk (Balada) – pracovní list

Český jazyk (online hodina) – úterý 19.5.2020 v 10:00

Matematika (Trojúhelníková nerovnost) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (Vocabulary – Weather and season) => klikněte na verzi, kterou si chcete prohlédnout (prezentace Powerpoint, dokument ve Wordu)

Anglický jazyk – naskenované stránky z učebnice a pracovního sešitu => klikněte na stránku, kterou chcete otevřít (učebnice – str. 116, pracovní sešit – str. 88)

Dějepis (Důsledky válek) – studijní materiál

Zeměpis (Oblasti Afriky) – nové učivo

Zeměpis (Afrika – vodstvo, samostatná práce)

Přírodopis (Sekáči, roztoči, štíři) – výpisky str. 58, 59 a 60, vyfotit a zaslat paní učitelce

Přírodopis (video prezentace) – doplnit informace do sešitu (odkaz na video => https://www.youtube.com/watch?v=i-jLM5SL3Go)

Fyzika – pracovní sešit str. 51 a 52

7. A

Český jazyk (Zdeněk Svěrák, pracovní list) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnoběžníky) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Vocabulary – Places to visit) => klikněte na verzi, kterou si chcete prohlédnout (prezentace Powerpoint, dokument ve Wordu)

Anglický jazyk – naskenované stránky z učebnice a pracovního sešitu => klikněte na stránku, kterou chcete otevřít (učebnice – str. 116, pracovní sešit – str. 88)

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – Trimino

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 19.5.2020 v 10:00

Dějepis (České země za Rudolfa II.) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Mezinárodní organizace) – prezentace

SVS (Praha) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů (18.5. – 29.5.)

Zeměpis (Regionální geografie Západní Evropy) – prezentace

Fyzika (Měření atmosferického tlaku) – výklad

Přírodopis (Přesličky, plavuně) výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (Soustavy pletiv) výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

 

7. B

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk (online hodina) – středa 20.5.2020 v 11:00

Matematika (Obsah kosočtverce) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – Trimino

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 19.5.2020 v 10:00

Dějepis (České země za Rudolfa II.) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Mezinárodní organizace) – prezentace

Zeměpis (Jihozápadní Evropa) – zadání práce

SVS (Praha) – studijní materiál

Fyzika (Měření atmosferického tlaku) – výklad

Přírodopis (Přesličky, plavuně) výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (Soustavy pletiv) výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Testové úlohy)

Matematika (Rovnice se zlomky)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 19.5.2020 v 11:00

Dějepis (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova (Moc zákonodárná) – studijní materiál

Zeměpis (Plzeňský kraj) – zadání práce

Fyzika (Zvuk) – zadání práce

Přírodopis (Oplození, nitroděložní vývin jedince) – shlédnout video, výpisky, nákres spermie, vyfotit a poslat paní učitelce (odkaz na video => https://www.youtube.com/watch?v=iXeOh3NtG3U&t=19s)

Přírodovědný seminář (Léčivé rostliny) – vyhledat a zapsat 10 léčivých rostlin, u 3 vybraných napsat využití (na co se jaká část rostliny používá)

Chemie (Názvosloví kyselin – opakování) – shlédnout výukové video, zápis do sešitu, vyfotit a poslat paní učitelce (odkaz na video => https://www.youtube.com/watch?v=pol7RjnPQcM)

Chemie (Názvosloví solí) – shlédnout výukové video, zápis do sešitu, vyfotit a poslat paní učitelce (odkaz na video => https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU)

9. ROČNÍK

Český jazyk – cvičení pro žáky, kteří nenastoupili do školy od 11.5.

Matematika – informace pro žáky

Matematika (Pythagorova věta) – pracovní list

Matematika (Rozpočet, kvíz) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – středa 20.5.2020 v 10:00

Dějepis (Československo po 2. světové válce) – studijní materiál

Dějepis (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova (Záchytná sociální síť) – studijní materiál

Zeměpis (Doprava) – zadání práce

Fyzika (Jaderná energie) své poznámky poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Ekologie) – výpisky str. 65 a 66, vyfotit a zaslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Cyklus uhlíku, prezentace) – výpisky + nákres

Chemie (Chemie a zdraví člověka – léčiva a drogy) – výpisky ze str. 55, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Léčiva – video) – výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce (odkaz na video => https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog)

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání