VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 11.5. – 15.5.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Slovesa, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Barevné počítání, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Matematika (Procvičení sčítání a odčítání, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Prvouka (Lidské tělo, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Oblečení) – na procvičování

 

3. ROČNÍK

Podklady pro úkoly + výukové materiály

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk – pracovní list

Anglický jazyk (videolekce) => 1.skupina (středa 13.5.2020 v 16:00), 2.skupina (středa 13.5.2020 v 17:00)

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Vlastivěda (Život ve městech a zámcích, nástup Habsburků) – prezentace

Vlastivěda (Život ve městech a zámcích, nástup Habsburků) – zápisky do sešitu

Přírodověda (Rybník, 3.část) – úkoly k danému tématu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Věta, základní skladební dvojice) – studijní materiál

Matematika (Slovní úlohy a geometrie) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, text ze strany 62 (cvičení 1)

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) => zadání práce, prezentace (BE GOING TO), Holiday rap (píseň v učebnici na straně 59)

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání práce

Přírodověda (Rozmnožovací soustava) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk – čtenářský list ke stažení

Český jazyk (online hodina) – úterý 12.5.2020 v 10:00

Matematika (Vnitřní úhly trojúhelníku, II.část) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (BE GOING TO) – prezentace

Anglický jazyk (BE GOING TO, pracovní list) – vypracované poslat zpět panu učiteli

Dějepis (Římské výboje) – studijní materiál

Zeměpis (Obyvatelstvo Afriky) – zadání práce

Občanská výchova (Odpočinek) – zadání práce

Přírodopis (Členovci – Pavoukovci, Pavouci) – výpisky ze str. 55, 56, 57 a 58 + nákres a popis pavouka, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Nejnebezpečnější pavouci světa, video) => https://www.youtube.com/watch?v=vjno0YQZh_w

Přírodopis (Neuvěřitelný svět pavouků, video) => https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc 

Fyzika (El. proud a el. napětí) – strana 88 (zapsat převodník jednotek) + strana 89 (výpisky a převodník jednotek), vyfotit a poslat zpět paní učitelce

7. A

Český jazyk (Větné členy) – zadání práce

Český jazyk (Větné členy, výukové video) => https://vyuka.edukavka.cz/mod/videotime/view.php?id=666

Matematika (Čtyřúhelníky, vnitřní úhly) – zadání práce

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Opakování – Přítomný čas prostý a průběhový) – prezentace

Anglický jazyk (Přítomný čas, pracovní list) vypracované poslat zpět panu učiteli

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) => středa 13.5.2020 v 9:00

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) => úterý 12.5.2020 v 10:00

Dějepis (Česká stavovská společnost) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Tolerance k  menšinám) – prezentace

Zeměpis – zadání práce

Zeměpis (Obyvatelstvo, pracovní list) – řešení

Fyzika (Mechanické vlastnosti plynů) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Kapradiny) – z přiložených listů napsat výpisky, namalovat rostlinu a rozmnožovací cyklus, vyfotit a zaslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Kapradiny, list č. 1)

Přírodopis (Kapradiny, list č. 2)

 

7. B

Český jazyk – zadání práce + opakovací pracovní list

Český jazyk (videolekce) – středa 13.5.2020 v 11:00

Matematika (Obsah rovnoběžníku) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) => středa 13.5.2020 v 9:00

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) => úterý 12.5.2020 v 10:00

Dějepis (Česká stavovská společnost) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Tolerance k  menšinám) – prezentace

Zeměpis – zadání úkolů

Zeměpis (Střední Evropa) – prezentace

Fyzika (Mechanické vlastnosti plynů) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Kapradiny) – z přiložených listů napsat výpisky, namalovat rostlinu a rozmnožovací cyklus, vyfotit a zaslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Kapradiny, list č. 1)

Přírodopis (Kapradiny, list č. 2)

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Meziválečná literatura, pracovní list) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Konstrukční úlohy)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (online hodina) => středa 13.5.2020 v 11:00

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk (online hodina) => středa 13.5.2020 v 10:00

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) => úterý 12.5.2020 v 11:00

Dějepis (Nová asijská velmoc – Japonsko) – studijní materiál

Občanská výchova (Moc zákonodárná) – studijní materiál

Občanská výchova (Hospodaření a Právo, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpis (Jihočeský kraj) – nové učivo

Zeměpis (Jihočeský kraj) – prezentace

Zeměpis (Středočeský kraj – samostatná práce) vypracované poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Zvukové jevy) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Ženské pohlavní ústrojí) – výpisky + nákres, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodovědný seminář – pracovat na zadaném úkolu z minulého týdne (lisování a zpracování rostlin)

Chemie (Vznik solí) – výpisky ze str. 63, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Český jazyk (Česká literatura po roce 1945) – výklad

Český jazyk (Václav Hrabě, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika – informace pro žáky

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Německý jazyk – pracovní list

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) => pátek 15.5.2020 v 10:00

Dějepis (Sovětský svaz) – studijní materiál

Občanská výchova (Státní rozpočet) – studijní materiál

Zeměpis (Služby) – zadání práce

Fyzika (Opakování světelných jevů) vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Západní Karpaty) – výpisky ze str. 63 a 64, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Geologická mapa ČR) vytisknout a nalepit do sešitu, vyznačit Barrandien a městys Jince

Přírodopis (Geologický vývoj ČR, video) – udělat poznámky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce => https://www.youtube.com/watch?v=YMgm_0jC8bU

Chemie (Chemie a biotechnologie) – výpisky ze str. 54, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Pesticidy, video) => https://www.youtube.com/watch?v=xazFfugF6kA

 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání