VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 4.5. – 7.5.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Slovesa, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Násobilka, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Český jazyk (Pracovní list č.7) vypracované poslat zpět paní učitelce

Čtení (část A)

Čtení (část B)

Matematika (Pracovní list č.4) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Pracovní list č.7) – na procvičení

 

3. ROČNÍK

Podklady pro úkoly + výukové materiály

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk – křížovka

Anglický jazyk (online lekce) – pondělí 4.5. v 15:30 (1.skupina), pondělí 4.5. v 16:30 (2.skupina) 

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Anglický jazyk (pro obě skupiny) – zadání práce

Anglický jazyk (Křížovka) vyplněnou křížovku odeslat zpět paní učitelce podle své skupiny (Benešová nebo Půlkrábková)

Přírodověda (Okolí lidských obydlí, kontrolní test) – správné odpovědi 

Přírodověda (Rybník, 2.část) – poznámky k zapsání do sešitu

Přírodověda (Rybník, 2.část) – úkoly k danému tématu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Věta) – studijní materiál

Matematika (Obvody, opakování) vypracované úkoly poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I. skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní list č.8 vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – naskenované stránky z pracovního sešitu pro kontrolu => klikněte na stránku, kterou chcete zkontrolovat (strana 58, strana 59)

Anglický jazyk (II. skupina – pan učitel Tichý) => zadání úkolů vypracované úkoly poslat zpět panu učiteli

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání úkolů

Přírodověda (Nervová soustava) – prezentace

Přírodověda (Hormonální soustava) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk – křížovka

Český jazyk (online lekce) – úterý 5.5. v 10:00

Matematika – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (QUIZ – Holidays and celebrations) – kvíz se zvukovými nahrávkami o svátcích, které slavíme během roku.

Anglický jazyk (naskenované stránky z učebnice) => strana 110, strana 111

Dějepis (Římská republika) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Přírodopis (pracovní list) vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Kroužkovci) – výpisky + nákres žížaly, vyfotit a poslat zpět paní učitelce                                                                                                                    => Kroužkovci – odkaz na video (https://www.youtube.com/watch?v=ZST_A8SKpfE)

Fyzika (Elektrický proud a elektrické napětí) – výpisky str. 86 a 87, vyfotit a poslat zpět paní učitelce
      => Elektrický proud a napětí – odkaz na video (https://www.youtube.com/watch?v=5k5bodVrLrQ)

7. A

Český jazyk (Přísudek) – učivo + zadání úkolů

Český jazyk (Přísudek, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Český jazyk – zajímavost přírody

Matematika – zadání úkolů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (QUIZ – Games) – kvíz se zvukovými nahrávkami o deskových a stolních hrách, které určitě znáte

Anglický jazyk (naskenované stránky z učebnice) => strana 110, strana 111 + český překlad článku ze str. 111

Německý jazyk – pozvánka na online hodinu + zadání úkolů

Německý jazyk (videolekce) – středa 6.5.2020 v 9:00

Ruský jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 5.5.2020 v 10:00

Dějepis (Boje s Turky, České země po nástupu Habsburků) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Evropská unie) – prezentace

Zeměpis (Evropa) – studijní materiál

Fyzika (Těleso v kapalině) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Práce v terénu) – v přírodě najdi 3 různé druhy mechů, doma na bílém papíře vyfoť celou rostlinku, fotky nalep do sešitu, urči název mechu a připiš kdy a kde jsi mech našel, celé vyfoť a pošli zpět paní učitelce

Přírodopis (Pracovní list) vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce 

 

7. B

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk – křížovka

Český jazyk (Tvoření slov) – prezentace s audionahrávkou

Český jazyk (online lekce) – středa 6.5. v 11:00

Matematika (Obsah rovnoběžníku)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Matematika (písemná práce) poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání a pracovní list

Německý jazyk – pozvánka na online hodinu + zadání úkolů

Německý jazyk (videolekce) – středa 6.5.2020 v 9:00

Ruský jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk (videolekce) – úterý 5.5.2020 v 10:00

Dějepis (Boje s Turky, České země po nástupu Habsburků) – studijní materiál

Občanská výchova – zadání práce

Občanská výchova (Evropská unie) – prezentace

Zeměpis – zadání práce

Fyzika (Těleso v kapalině) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Práce v terénu) – v přírodě najdi 3 různé druhy mechů, doma na bílém papíře vyfoť celou rostlinku, fotky nalep do sešitu, urči název mechu a připiš kdy a kde jsi mech našel, celé vyfoť a pošli zpět paní učitelce

Přírodopis (Pracovní list) vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce 

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Souvětí souřadné) – učivo

Český jazyk (Souvětí souřadné, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce 

Český jazyk – obrázek

Matematika (Rovnice a geometrie)vypracované úkoly poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – pondělí 4.5.2020 v 11:00

Dějepis (Rusko za posledních Romanovců) – studijní materiál

Občanská výchova (Právo je systém) – studijní materiál

Zeměpis – zadání práce

Fyzika (Opakování – test) vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Chuť, čich, hmat) – výpisky, vyfotit a zaslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Mužské pohlavní ústrojí) – výpisky + nákres, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Pracovní list) vypracovat, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodovědný seminář (Práce v terénu) – v přírodě najdi 3 kvetoucí rostliny menšího vzrůstu i s kořenem a dej je vylisovat. Vylisovanou rostlinu tenkými proužky izolepy přichyť v několika místech na čtvrtku a v rohu do narýsované tabulky uveď: název rostliny (český i latinský), místo a datum sběru

Chemie (Pracovní list)

 

9. ROČNÍK

Český jazyk – řešení testů a cvičení

Český jazyk – testy C a D vypracované poslat zpět paní učitelce

Český jazyk – obrázek

Matematika (Opakování) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Finanční gramotnost) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (výsledky Progress Test – Unit 8)

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (videolekce) – pondělí 4.5.2020 v 10:00

Dějepis (Východní blok) – studijní materiál

Občanská výchova (Stát a národní hospodářství) – studijní materiál

Zeměpis – zadání práce

Fyzika (Optické přístroje) – vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Český masiv) – výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Barrandien) – zpracovat jako referát a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Prezentace) – vybrat si jeden pesticid a zpracovat prezentaci, poté poslat zpět paní učitelce

 

 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání