VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 27.4. – 30.4.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

Čarodějnice – písnička

Angličtina (Opakovací pracovní list) vypracované poslat zpět třídním učitelkám

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Věty, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Počítání pomocí závorky, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Český jazyk (Pracovní list – Opakování adresy, procvičování sloves) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Pracovní list – Oblečení)

 

3. ROČNÍK

Podklady pro úkoly + výukové materiály

Anglický jazyk – zadání úkolů

 

4. ROČNÍK

Zadání práce

Český jazyk (Slovesný způsob) – prezentace

Vlastivěda (Jan Hus) – prezentace

Vlastivěda (Jan Hus) – zápisky do sešitu

Přírodověda (Rybník) – poznámky do sešitu

Přírodověda (Rybník) – úkoly k danému tématu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Dokončení sloves + vypravování – studijní materiál)

Matematika (Opakování, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Slovní úlohy na jedničku) – dobrovolné

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní list č.6, pracovní list č.7 vypracované pracovní listy poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – naskenované stránky z pracovního sešitu pro kontrolu => klikněte na stránku, kterou chcete zkontrolovat (strana 54strana 56

Anglický jazyk – písnička (rap – strana 59)

Anglický jazyk (II. skupina – pan učitel Tichý) => zadání úkolů

Anglický jazyk (Přítomné tvary sloves) – prezentace se zvukovými nahrávkami

Anglický jazyk (úvodní díl seriálu The Healing Powers of Dude – Můj kamarád Hajzlík)

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání práce

 

6. ROČNÍK

Český jazyk (Nauka o významu slov) – prezentace s audionahrávkou

Český jazyk (zadání práce + pracovní list k odeslání)

Český jazyk – videolekce => úterý 28.4. v 10:00h

Matematika – zadání práce

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk (Disastrous holiday) – článek z učebnice (str. 106), překlad článku můžete najít zde => český překlad

Anglický jazyk – pracovní listy => (pracovní sešit – strana 76, pracovní sešit – strana 79)vypracované cvičení pošlete zpět panu učiteli

Dějepis (Doba královská) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Přírodopis (Zástupci mlžů) – výpisky z učebnice str. 50 a 51, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Hlavonožci) – výpisky str. 51 a 52 + nákres vybraného hlavonožce

Přírodopis (Hlavonožci, video) – odkaz na video

Fyzika (Výpočet hustoty, hmotnosti a objemu) – vypsat žlutý rámeček ze strany 84

 

7. A

Český jazyk (Sloh, učivo)

Český jazyk (Lichožrouti, pracovní list)

Matematika – zadání úkolů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Adopt an animal) – článek z učebnice (str. 105), překlad článku můžete najít zde => český překlad

Anglický jazyk – pracovní listy => (pracovní sešit – strana 76, pracovní sešit – strana 79)vypracované cvičení pošlete zpět panu učiteli

Anglický jazyk (Elephant) – referát o zvířeti (anglická verze), český překlad referátu

Německý jazyk (nová látka + zadání úkolů)

Německý jazyk (Sprechen, cvičení)

Německý jazyk (Státy, křížovka)

Ruský jazyk – zadání práce

Dějepis (Absolutismus v Rusku, Polsko) – studijní materiál

Dějepis (Pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis – zadání úkolů

Zeměpis (Geografie Evropy) – prezentace

Zeměpis (pracovní list) vypracované poslat zpět panu řediteli

Fyzika (Archimedův zákon, videa + výklad) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Přechod rostlin na souš) – výpisky str. 63 + nákres, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Rostliny vyšší, Mechorosty – str. 63 a 64) – nákres ploníku + nákres rozmnožovacího cyklu mechů

 

7. B

Český jazyk – zadání práce (úkoly + zápis do sešitu + řešení)

Český jazyk (obohacování slovní zásoby) – prezentace s audionahrávkou

Český jazyk – videolekce => středa 29.4. v 11:00h

Matematika (Rovnoběžníky, celá čísla) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (zadání úkolů + nová látka – Předpřítomný čas)

Německý jazyk (nová látka + zadání úkolů)

Německý jazyk (Sprechen, cvičení)

Ruský jazyk – zadání práce

Dějepis (Absolutismus v Rusku, Polsko) – studijní materiál

Dějepis (Pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis – zadání práce

Fyzika (Archimedův zákon, videa + výklad) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Přechod rostlin na souš) – výpisky str. 63 + nákres, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Rostliny vyšší, Mechorosty – str. 63 a 64) – nákres ploníku + nákres rozmnožovacího cyklu mechů

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Sloh, Líčení – učivo)

Český jazyk (Sloh, Líčení – pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnice se zlomky) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Pracovní list – UNIT 8)

Německý jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk – pracovní list

Ruský jazyk – zadání práce

Dějepis (Válka severu proti Jihu, hospodářský rozmach) – studijní materiál

Občanská výchova (Právní minimum) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Výchova ke zdraví – zadání práce

Fyzika (Elektrická práce a výkon) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Pracovní list č.4)vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Vývin lidského jedince) – pouze úvod ze str. 69, výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodovědný seminář (Ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů, prezentace) výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Chemie (Pracovní list č.3) vyplnit, vyfotit a poslat paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Pozvánka na online třídnickou hodinu

Český jazyk (Sloh – učivo)

Český jazyk (TEST A) vypracované odeslat zpět paní učitelce

Český jazyk (TEST B) vypracované odeslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnice, finanční gramotnost) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Matematika (Finanční gramotnost, křížovka)

Matematika (dobrovolné úlohy na 1)

Anglický jazyk (Motivate Test, Unit 8)

Německý jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk – pracovní list

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – prezentace

Dějepis (Dekolonizace, třetí svět) – studijní materiál

Občanská výchova (Rodina a zákony) – studijní materiál

Občanská výchova (Pracovní list)

Zeměpis – zadání práce

Výchova ke zdraví – zadání práce

Fyzika (Optika oka) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Referát – Glaciální relikty) – vypracovat, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (Geologický vývoj a stavba ČR) – výpisky z učebnice str. 60, vyfotit a poslat paní učitelce

Chemie (Chemie ochráncem úrody) – pesticidy, výpisky přehled pesticidů ze str. 53

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání