VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 20.4. – 24.4.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

 

2. A

Zadání práce

Čtení (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (+,- do sta) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Český jazyk (pracovní list č.5) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika – tabulka násobení

Anglický jazyk (Domácí zvířata – pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Prvouka (Pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

 

3. ROČNÍK

Výukové listy (Český jazyk, Matematika, Prvouka) – 1.část výukových materiálů

Výukové listy (Český jazyk, Matematika, Prvouka) – 2.část výukových materiálů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Trimino – pet, animals)

 

4. ROČNÍK

Zadání úkolů

Anglický jazyk (úkoly pro obě skupiny) vypracované poslat zpět paní učitelce své skupiny (Benešová nebo Půlkrábková)

Vlastivěda (Karel IV, Otec vlasti) – prezentace

Vlastivěda (Karel IV. – Otec vlasti) – zápisky do sešitu

Vlastivěda (křížovka)

Přírodověda (Okolí lidských obydlí) – kontrolní test

Přírodověda (Opakování) – úkoly k danému tématu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Slovesa, podmiňovací způsob) – studijní materiál

Matematika (Zlomky, osová souměrnost) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) => zadání práce, pracovní list č.5 vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (II.skupina – pan učitel Tichý) => zadání práce, pracovní list (Kalendář) vypracované poslat zpět panu učiteli

Anglický jazyk (obě skupiny) – písnička ze strany 55

Vlastivěda – zadání práce

Přírodověda (Smyslová soustava) – studijní materiál

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Český jazyk – pracovní list

Matematika (nové učivo + zadání práce)

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk – odkazy na úvodní díly seriálů => 1) TOMORROW PEOPLE ; 2) MERLIN ; 3) RED BAND SOCIETY 

Dějepis (Řím) – studijní materiál

Dějepis (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova – zadání práce

Zeměpis (Opakování – Afrika)

Přírodopis (Mlži, škeble rybničná) => odkaz na video

Přírodopis (Mlži) – výpisky + nákres škeble str. 49 a 50 => vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Výpočet hmotnosti a objemu z hustoty) – přečíst stránky 80, 81, 82 a 83 – ukázky

Fyzika (pracovní list č.1) příklad vypočítat, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

7. A

Český jazyk (Příběhy psané životem) – Učivo + četba

Český jazyk (Pracovní list k četbě) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika – Učivo

Anglický jazyk – zadání práce

Anglický jazyk – odkazy na úvodní díly seriálů => 1) TOMORROW PEOPLE ; 2) MERLIN ; 3) RED BAND SOCIETY

Německý jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk (Povolání) – pexeso

Dějepis (Absolutismus ve Francii, Německá reformace) – studijní materiál

Občanská výchova (Den Země)

Zeměpis – zadání úkolů

Zeměpis (Evropa – podnebí a počasí) – prezentace

SVS (Velikonoce) – studijní materiál

Fyzika (Hydrostatický tlak – video a výklad) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Primáti)výpisky ze strany 60 a 61, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

7. B

Český jazyk – zadání úkolů

Český jazyk – pracovní list

UPOZORNĚNÍ: Český jazyk – videolekce 22. 4. v 11:00 – odkaz bude včas rozeslán na e-mail

Matematika (Zlomky a čtyřúhelníky) vypracované úkoly poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk (Povolání) – pexeso

Dějepis (Absolutismus ve Francii, Německá reformace) – studijní materiál

Občanská výchova (Den Země)

Zeměpis – zadání úkolů

SVS (Velikonoce) – studijní materiál

Fyzika (Hydrostatický tlak – video a výklad) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Primáti)výpisky ze strany 60 a 61, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Věty vedlejší) – řešení zadaného úkolu

Český jazyk (Literatura, pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Výrazy a rovnice) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk (Pracovní list)

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (Roční období) – prezentace

Dějepis (Vzestup Spojených států amerických) – studijní materiál

Občanská výchova (Hospodaření) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Fyzika (Reostat) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Pracovní list č.2) vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Pracovní list č.3)vyplnit, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodovědný seminář (Ochrana přírody v ČR, prezentace) udělat si výpisky, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

Přírodovědný seminář (mapa chráněných území v ČR) mapu vytisknout a nalepit do sešitu

Chemie (Kyselost a zásaditost) – výpisky ze strany 59 + nákres stupnice hodnoty pH, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Český jazyk (Česká literatura 20.století) – zápis do literárního sešitu

Český jazyk (Pracovní list – 1.část)

Český jazyk (Pracovní list – 2.část) vypracovaný pracovní list poslat zpět paní učitelce 

Matematika (Opakování nerovnic)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Matematika (Půjčka – pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání práce

Ruský jazyk – zadání práce

Dějepis (Evropská integrace) – studijní materiál

Občanská výchova (Rodiče a děti) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Fyzika (Čočky – video + výklad) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Sucha, křížovka) vyluštit křížovku, vyfotit a poslat zpět paní učitelce 

 => Přírodopis (legenda ke křížovce)

Chemie (Pracovní list č.1) vypracované vyfotit a poslat zpět paní učitelce 

Chemie (Chemie a průmysl) – tabulku ze str.52 si přepsat do sešitu, vyfotit a poslat zpět paní učitelce

 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání