VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 14.4. – 17.4.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly nácvik nových písmen a písanku ofotit a poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk (Pracovní list – Barvy)

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Pracovní list – Oprav slova) vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk (Pracovní list – Věty) vypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematika (Pracovní list – Opakování) vypracované poslat zpět třídní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Český jazyk (Pracovní list – Opakování) vypracované poslat zpět třídní učitelce

Čtení (Polámal se mraveneček)

Matematika (Pracovní list) vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk (Pracovní list – Zvířata)

 

3. ROČNÍK

Domácí výukové listy (Český jazyk, Matematika, Prvouka) 

Anglický jazyk – zadání úkolů

 

4. ROČNÍK

Zadání úkolů

Český jazyk (Sloveso být) – prezentace

Český jazyk (Časování sloves) – prezentace

Matematika (Pracovní list – Matematické Velikonoce) vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk (Pracovní list – People) vypracované poslat zpět paní učitelce podle své skupiny (Benešová nebo Půlkrábková)

Vlastivěda (České království) – prezentace

Vlastivěda (České království) – zápisky

Přírodověda (Okolí lidských obydlí) – úkoly k danému tématu

Přírodověda (Parky a městská zeleň) – správné odpovědi kontrolního testu

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Slovesa) – studijní materiál

Matematika (Zlomky a opakování) úkoly poslat paní učitelce

Anglický jazyk (I.skupina – paní učitelka Hrkalová) – Zadání úkolů ,  Pracovní list vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (II. skupina – pan učitel Tichý) – Zadání úkolůPracovní list vypracované poslat zpět panu učiteli

Vlastivěda – zadání úkolů

Přírodověda – zadání úkolů

Přírodověda (Kožní soustava) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání úkolů

Český jazyk (Popis) – prezentace

Český jazyk (Popis, pracovní list) – vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika – zadání úkolů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Past simple) – prezentace se zvukovými nahrávkami

Anglický jazyk (Pracovní list – Past simple) vypracované poslat zpět panu učiteli

Dějepis – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Přírodopis (Hlemýžď zahradní – prezentace) doplnit výpisky, vyplnit a zaslat paní učitelce

Přírodopis (Plži) – zástupci plžů str. 47,48 – výpisky vyfotit a zaslat paní učitelce

Fyzika (Výpočet hustoty) – zapsat vzorec do sešitu + přečíst a prostudovat vzorové příklady na straně 79

 

7. A

Český jazyk (Podmět – učivo) zápis do sešitu a vypracovaná cvičení odeslat zpět paní učitelce

Český jazyk (Test s tajenkou) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika – zadání úkolů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Present perfect) – prezentace se zvukovými nahrávkami

Anglický jazyk (Pracovní list – Present perfect) vypracované zaslat zpět panu učiteli

Německý jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (Velikonoce ve světě) – prezentace

Dějepis (Absolutismus v Anglii) – studijní materiál

Občanská výchova (Demokracie + volby) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Zeměpis (Pracovní list – Zrod Evropy) – správné odpovědi na otázky

SVS (Naše zdraví) – studijní materiál a otázky k zodpovězení

Fyzika (Výpočet tlakové síly) vypracovaný úkol poslat paní učitelce

Přírodopis (Referát) – vybrat a zpracovat jednoho hmyzožravce, vyfotit a poslat paní učitelce

 

7. B

Český jazyk – zadání úkolů

Český jazyk (Neohebné slovní druhy – 2.část) – prezentace

Matematika (Dělení celku na části) vypracovaný úkol poslat paní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce

Německý jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (Velikonoce ve světě) – prezentace

Dějepis (Absolutismus v Anglii) – studijní materiál

Občanská výchova (Demokracie + volby) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

SVS (Naše zdraví) – studijní materiál a otázky k zodpovězení

Fyzika (Výpočet tlakové síly) vypracovaný úkol poslat paní učitelce

Přírodopis (Referát) – vybrat a zpracovat jednoho hmyzožravce, vyfotit a poslat paní učitelce

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Učivo – Souvětí podřadné) vypracovaná cvičení poslat zpět paní učitelce

Český jazyk (Pracovní list – Souvětí podřadné) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnice) vypracovaný úkol poslat paní učitelce

Anglický jazyk, Německý jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (Pracovní list)

Německý jazyk (Pracovní list)

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (Velikonoce ve světě) – prezentace

Dějepis (Evropské kolonie) – studijní materiál a otázky k zodpovězení

Občanská výchova (Hospodaření) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Fyzika (Výsledný odpor) vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Ucho – prezentace) doplnit poznámky, vyfotit a poslat paní učitelce

Chemie (Nejvýznamnější kyseliny) – výpisky ze str. 57 (chlorovodíková, sírová, dusičná), vyfotit a poslat paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Český jazyk (Větné členy – pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Finanční gramotnost a statistika) vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Nákup přes internet) vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (zadání úkolů + nová látka – Nepřímá řeč) 

Anglický jazyk (Pracovní list)

Německý jazyk – zadání úkolů

Ruský jazyk – zadání práce

Ruský jazyk (Velikonoce ve světě) – prezentace

Dějepis (Studená válka – shrnutí) – studijní materiál a otázky k zodpovězení

Občanská výchova (Rodina) – studijní materiál

Zeměpis – zadání úkolů

Fyzika (Lom světla) – video a výklad

Přírodopis (Čtvrtohory, prezentace) udělat výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce

Chemie (Bourec morušový – přírodní vlákna, prezentace) udělat výpisky, vyfotit a poslat paní učitelce 

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání