VÝUKA A ÚKOLY PRO ŽÁKY NA TÝDEN 3.4. – 10.4.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Podklady pro úkoly

Český jazykvypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematikavypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk (Velikonoce, pracovní list č.1) – dobrovolné

Anglický jazyk (Velikonoce, pracovní list č.2) – dobrovolné

Sudoku

 

2. A

Zadání úkolů

Český jazyk (Jarní a barevná čeština, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk (Slova a obrázky, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematika (Slovní úlohy, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

 

2. B

Zadání práce

Český jazyk (pracovní list č.3)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk (Barvy, opakování)

 

3. ROČNÍK

Zadání práce, pracovní listy (Český jazyk, Matematika, Prvouka)

Anglický jazyk (zadání s úkolem)vypracované poslat zpět paní učitelce

 

4. ROČNÍK

Český jazyk – úkoly

Český jazyk (Slovesa, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematika – úkoly

Matematika (ZOO, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk – zadání práce (pro obě skupiny)

Anglický jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce podle své skupiny (Benešová nebo Půlkrábková)

Přírodověda (Okolí lidský sídel, 2.část) – zápis do sešitu

Přírodověda (Okolí lidských sídel, 2.část) – úkoly k danému tématu

Vlastivěda – úkoly

Vlastivěda (Souhrnné opakování – Lidé a čas)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Vlastivěda (Počátky českého státu)prezentace

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (Básně a slovesa)studijní materiál

Český jazyk (Čtenářský list)vyplněný poslat zpět paní učitelce

Matematika (úkol)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk (skupina I. – paní učitelka Hrkalová)

Anglický jazyk – zadání práce 

Anglický jazyk (pracovní list č.3)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – naskenované stránky z pracovního sešitu pro kontrolu => klikněte na stránku, kterou chcete zkontrolovat (strana 46, strana 47, strana 49, strana 50

Anglický jazyk (skupina II. – pan učitel Tichý)

Anglický jazyk (zadání práce)vypracované úlohy poslat zpět panu učiteli 

Anglický jazyk (Test – slovní zásoba)po vypracování poslat zpět panu učiteli

Přírodověda – zadání úkolů

Přírodověda (vylučovací soustava) – prezentace

Vlastivěda – výukový list

Tělesná výchova – dobrovolná výzva

 

6. ROČNÍK

Český jazyk – zadání úkolů

Český jazyk (Shoda podmětu s přísudkem)prezentace

Matematika – zadání úkolů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (UNIT 8 – slovní zásoba + 1.část gramatiky)

Anglický jazyk (Who I am?)výsledky svého pátrání společně s obrázkem poslat panu učiteli

Zeměpis – zadání úkolů

Dějepis (Divadlo a výtvarné umění)studijní materiál

Fyzika (Křížovka)vyluštit a celé řešení vyfotit a poslat paní učitelce

Fyzika (legenda ke křížovce)

Přírodopis (Měkkýši – plži) – výpisky + nákres hlemýždě pouze str.45 a 46, vyfotit a poslat paní učitelce

 

7. A

Český jazyk (Sloh – Líčení) – výklad + opakování

Český jazyk (Líčení, pracovní list)vypracované poslat třídní učitelce

Matematika – zadání úkolů

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (UNIT 8 – slovní zásoba + gramatika, část 1) 

Anglický jazyk (Who I am?)výsledky svého pátrání společně s obrázkem poslat panu učiteli

Německý jazyknapsaný překlad poslat paní učitelce

Ruský jazyk – zadání práce

Zeměpis – zadání úkolů

Zeměpis – správné řešení pracovního listu z 25.3.

Dějepis (Protireformace, nástup Habsburků)studijní materiál

Občanská výchova – učivo

Přírodopis (Křížovka)vyluštit a celé řešení vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (legenda ke křížovce)

Přírodopis (Hmyzožravci) – výpisky str. 60, vyfotit a zaslat paní učitelce

Fyzika (Pascalův zákon)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

 

7. B

Český jazyk (zadání práce + pracovní list)vypracovaný pracovní list poslat zpět paní učitelce

Český jazyk (Neohebné slovní druhy)prezentace

Matematika (Poměr, výklad + příklady)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Matematika (Poměr, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání úkolů 

Německý jazyknapsaný překlad poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk – zadání práce

Zeměpis – zadání úkolů

Dějepis (Protireformace, nástup Habsburků)studijní materiál

Občanská výchova – učivo

Přírodopis (Křížovka)vyluštit a celé řešení vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (legenda ke křížovce)

Přírodopis (Hmyzožravci) – výpisky str. 60, vyfotit a zaslat paní učitelce

Fyzika (Pascalův zákon)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Úvaha, výklad)upravené přísloví poslat zpět paní učitelce

Český jazyk (Úvaha, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnice)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk (Emaily)

Ruský jazyk – zadání úkolů

Zeměpis – zadání úkolů

Dějepis (Imperialismus a kolonialismus)studijní materiál

Občanská výchova (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Výsledný odpor sériově zapojených rezistorů)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Ucho) – výpisky + nákres, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (Opakování, pracovní list č. 1)vyplnit, vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodovědný seminář (Křížovka)vyluštit a celé řešení vyfotit a zaslat paní učitelce

Přírodovědný seminář (legenda ke křížovce)

Chemie – Nákres kyselých dešťů str. 57 – vyfotit a zaslat paní učitelce

Chemie (Opakování, pracovní list č. 2)vyplnit, vyfotit a zaslat paní učitelce

 

9. ROČNÍK

Český jazyk (Charakteristika – slohová práce)hotovou práci poslat paní učitelce

Český jazyk (Charakteristika – pracovní list)vypracované odeslat paní učitelce

Český jazyk (Testy k přijímacím zkouškám)

Matematika (Bezhotovostní placení, pracovní list)vypracované poslat paní učitelce

Matematika (Procenta)hotový úkol poslat paní učitelce

Anglický jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk – zadání úkolů

Německý jazyk (Emaily)

Ruský jazyk – zadání práce

Zeměpis – zadání úkolů

Dějepis (4.fáze – 70. a 80.léta)studijní materiál

Občanská výchova (V zaměstnání)studijní materiál

Fyzika (Světelné jevy)vypracovaný úkol poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Sesuvy, křížovka)vyluštit a celé řešení vyfotit a poslat paní učitelce

Přírodopis (legenda ke křížovce)

Přírodopis (Video) – pustit si video a zapisovat poznámky, vyfotit a poslat paní učitelce

=> odkaz na video

Chemie (Umělá vlákna) – výpisky str.49, vyfotit a poslat paní učitelce

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání