Výuka a úkoly pro žáky na týden 27.3. – 3.4.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Úkoly

Český jazykvypracované poslat zpět třídním učitelkám

Matematika (nakupujeme)vypracované poslat zpět třídním učitelkám

Anglický jazyk (slovní zásoba)vypracované poslat zpět třídním učitelkám

Prvoukastudijní materiál

 

2. A

Zadání práce

Český jazyk (Abeceda, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk (čtení s porozuměním)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematika (pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

 

2. B

Práce v pracovních sešitech

Český jazyk – pracovní list č.1 (dopis)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk – pracovní list č.2 (tvrdé a měkké slabiky)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematika – pracovní list č.1 (odečítání s přechodem přes desítku)

Matematika – pracovní list č.1 (odečítání s přechodem přes desítku) => výsledky pro kontrolu

Matematika – pracovní list č.2 (obchod)

Anglický jazyk – pracovní list č.1 (toys – hračky)

Anglický jazyk – pracovní list č.2 (toys – hračky)

 

3. ROČNÍK

Zadání práce, pracovní listy (Český jazyk, Matematika, Prvouka)

Anglický jazyk – zadání domácí práce

Anglický jazyk (Trimino – my body)

 

4. ROČNÍK

Český jazyk – zadání práce

Matematika – zadání práce (příklady) 

Anglický jazyk (pro obě skupiny) – zadání práce 

Anglický jazyk (pracovní list č.1 – oblečení)vypracované poslat zpět paní učitelce podle své skupiny (Benešová nebo Půlkrábková)

Anglický jazyk (pracovní list č.2 – oblečení)vypracované poslat zpět paní učitelce podle své skupiny (Benešová nebo Půlkrábková)

Přírodověda (okolí lidských obydlí) – poznámky na zapsání do sešitu

Přírodověda (okolí lidských obydlí) – úkoly k danému tématu

Přírodověda (parky a městská zeleň) – kontrolní test

Vlastivěda (Velkomoravská říše)prezentace

Vlastivěda (Velkomoravská říše)poznámky do sešitu + úkol

Tělesná výchovaposilovací a kompenzační cviky

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (čtení, mluvnice, sloh)studijní materiál

Matematika (pracovní list – zlomky)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk – pracovní list + nová látka (I.skupina – paní učitelka Hrkalová)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání úkolů + nová látka (II.skupina – pan učitel Tichý) – vypracované úkoly poslat zpět panu učiteli

Vlastivěda – výukový materiál

Přírodověda – zadání práce

Přírodověda (Zdraví) – prezentace

Přírodověda (COVID-19) – prezentace

 

6. ROČNÍK

Český jazykzadání úkolů

Český jazyk (dvanáctistěn)obrázek

Matematika – zadání úkolů, příkladyvypracované zaslat zpět paní učitelce do 1.4.2020

Anglický jazyk zadání úkolů

Anglický jazyk (čtení s porozuměním) – text

Anglický jazyk (čtení s porozuměním) – otázky a tvrzení => odpovědi na otázky a rozhodnutí o tvrzeních poslat zpět panu učiteli

Zeměpis – učivo

Dějepis (Kultura ve starověkém Řecku) – studijní materiál

Fyzika (Hustota – pokračování) – přečíst str. 77, vypracovat kontrolní otázky na str. 77, vyfotit, zaslat paní učitelce do 31.3.2020

Přírodopis (Roup dětský + háďátka) – výpisky + nákres, vyfotit, odeslat paní učitelce do 30.3.2020

Tělesná výchova {dívky}cviky

 

7. A

Český jazyk (Příroda) – zápis do sešitu

Český jazyk (Příroda, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (zadání úkolů, příklady) vypracované poslat zpět paní učitelce do 1.4.2020 (2.4.2020)

Anglický jazyk – zadání úkolů

Anglický jazyk (čtení s porozuměním) – text 

Anglický jazyk (čtení s porozuměním) – otázky a tvrzení => odpovědi na otázky a rozhodnutí o tvrzeních poslat zpět panu učiteli

Německý jazykzadání úkolů

Německý jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (čtení s porozuměním)

Ruský jazyk (slovní zásoba, pexeso)

Ruský jazyk (pracovní list – Rodina)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpis – zadání úkolů

Zeměpis (Zrod Evropy – pracovní list)vypracované poslat zpět panu řediteli ([email protected])

Dějepis (Reformace)studijní materiál

Občanská výchovazadání úkolů

Občanská výchova (Vlastnictví a majetek) – prezentace

Přírodopis (Letouni) – výpisky str 59, vyfotit, odeslat paní učitelce do 31.3.2020

Fyzika (Pascalův zákon – zadání práce)vypracované poslat zpět paní učitelce

SVS (Hořovice) – studijní materiál

Tělesná výchova {dívky}cviky

 

7. B

Český jazykzadání domácí práce 

Český jazyk (dvanáctistěn)obrázek

Matematika (Poměr, úkoly)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Test Standard) vypracované poslat zpět paní učitelce

Německý jazykzadání úkolů

Německý jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (čtení s porozuměním)

Ruský jazyk (slovní zásoba, pexeso)

Ruský jazyk (pracovní list – Rodina)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpis (Evropa, podnebí) – poznámky do sešitu – ofotit nebo okopírovat a zaslat zpět paní učitelce do 1.4.2020

Zeměpis (práce s mapou Evropy)

Dějepis (Reformace)studijní materiál

Občanská výchovazadání úkolů

Občanská výchova (Vlastnictví a majetek) – prezentace

Přírodopis (Letouni) – výpisky str 59, vyfotit, odeslat paní učitelce do 31.3.2020

Fyzika (Pascalův zákon – zadání práce)vypracované poslat zpět paní učitelce

SVS (Hořovice) – studijní materiál

Tělesná výchova {dívky}cviky

 

8. ROČNÍK

Český jazyk (Téma války v literatuře)zápis do sešitu

Český jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnice, úkoly)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (Progress Test Standard) vypracované poslat zpět paní učitelce

Německý jazykzadání úkolů

Německý jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (obrázkové čtení)

Ruský jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpiszadání úkolů

Zeměpis (Zemědělství, samostatná práce)vypracované poslat zpět paní učitelce do 31.3.2020

Zeměpis (Průmysl, samostatná práce)vypracované poslat zpět paní učitelce do 31.3.2020

Dějepis (Industrializace a kulturní život)studijní materiál

Občanská výchova (Umíte žít zdravě)studijní materiál

Fyzika (Výpočet el. odporu, úkoly)vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Smyslová ústrojí, prezentace)výpisky, vyfotit, odeslat paní učitelce do 31.3.2020

Přírodopis (Oko, prezentace)výpisky, nákres oka, vyfotit, odeslat paní učitelce do 31.3.2020

Přírodovědný seminář (Koloběh fosforu, prezentace)výpisky, nákres koloběhu, vyfotit, odeslat paní učitelce do 30.3.2020

Chemie (Kyseliny) – výpisky str.56, vyfotit, odeslat paní učitelce do 1.4.2020

Tělesná výchovaposilovací a kompenzační cviky

 

9. ROČNÍK

Český jazyk (Literatura 20.století)přehled učiva + zápis do sešitu

Český jazyk (Solženicyn, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Rovnice – opakování, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk (pracovní list)poslat zpět třídní učitelce

Německý jazykzadání úkolů

Německý jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Ruský jazyk (čtení s porozuměním)vypracované poslat zpět paní učitelce

Ruský jazyk (pexeso – zvířata) – procvičování slovní zásoby

Zeměpisučivo

Zeměpis (Obyvatelstvo, samostatná práce)vypracované poslat zpět paní učitelce

Dějepis (Fáze studené války)studijní materiál

Občanská výchova (V zaměstnání)studijní materiál

Fyzika (Zdroje záření, úkol)vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Třetihory, prezentace)výpisky, vyfotit, odeslat paní učitelce do 31.3.2020

Chemie (Plasty) – výpisky učebnice str.48, vyfotit, odeslat paní učitelce + ke každému plastu (PVC, PS, PE) zjistit výrobek a obrázek namalovat nebo nalepit do sešitu

Tělesná výchovaposilovací a kompenzační cviky

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání