Zápis (bez účasti dětí) do 1. ročníku školního roku 2020/2021

 Rubrika Z naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zápis do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 13.00 do 17:00. Vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT č. j.: MSMT-12639/2020-1 se bude zápis konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Bude-li to umožňovat situace po ukončení všech mimořádných opatření, nevylučujeme uspořádání následného setkání (červen) se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, případně budou setkání iniciovat třídní učitelky 1. ročníku.

 

Možnosti zápisu a odkladu povinné školní docházky:

  1. Osobní odevzdání/vhození kompletní požadované dokumentace v zalepené obálce (A4) k zápisu do první třídy, stejně tak kompletní dokumentace k žádosti o odklad povinné školní docházky.

Prostory pro vhození obálky: žákovský vchod tj. vestibul před žákovskými šatnami.

  1. Odeslání požadované dokumentace poštou doporučeně – v obálce A4 (nejpozdější datum podání 16. 4. 2020).
  2. Odeslat požadovanou dokumentaci do datové schránky ZŠ a MŠ Jince (i9nq468).

 

Věk zapisovaného dítěte:

6 let k 31. 8. 2020 dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31.8.
2020 
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2020:zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

S sebou k osobnímu odevzdání zápisové dokumentace: občanský průkaz zákonného zástupce

 

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky pro své dítě, se rovněž dostaví k zápisu a doloží v obálce tyto 3 dokumenty: žádost o odklad povinné školní docházky, potvrzení od lékaře a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny.

 

Dokumenty potřebné k zápisu (ke stažení):

 

ZÁPIS

Zápisní list

Kopie rodného listu dítěte – vložit do obálky

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte

Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

 

ODKLAD

Žádost o odklad povinné školní docházky

Potvrzení od lékaře – vyřizují si rodiče

Doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny – vyřizují si rodiče

 

KRITÉRIA

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Jince

 

Proces po podání žádosti o zápis

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy nejpozději 30. dubna 2020  v 14:00 hod.

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání