Výuka žáků pomocí webových stránek školy

 Rubrika Důležité informace

Vážení rodiče (zákonní zástupci), dovolujeme si vás upozornit na systém vzdělávání žáků základní školy za pomoci webových stránek školy: www.zsjince.cz

Pomocí těchto webových stránek bude naše škola v následujícím období nejen informovat naše žáky a vás o aktuální situaci v ZŠ a MŠ Jince, ale zároveň budeme na těchto stránkách zveřejňovat a zadávat důležité materiály, týkající se současného vzdělávání žáků všech ročníků naší základní školy. Žádáme vás o součinnost při zprostředkování vzdělávacích materiálů z těchto stránek vašim dětem a reagování a kladnou odezvu na snahu našich pedagogických pracovníků, zajistit vzdělávání žáků tímto způsobem.

Věříme, že se nám společně podaří toto nelehké období ve zdraví překonat a opětovně se s dětmi co nejdříve všichni potkáme v budově jinecké školy.

 

Děkuji všem za pochopení a přeji, pokud možno, co nejklidnější příští dny.

 

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

ředitel ZŠ a MŠ Jince

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání