Výuka a úkoly pro žáky na týden od 20.- 27.3.2020

 Rubrika Důležité informace

1. ROČNÍKY (1. A + 1. B)

Úkoly

Český jazykvypracované poslat zpět třídním učitelkám

Anglický jazykvypracované poslat zpět třídním učitelkám

Prvoukastudijní materiál

 

2. A

Práce v pracovních sešitech

Český jazyk (procvičování pro 2.třídu)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Opakování českého jazykavypracované poslat zpět třídní učitelce

 

2. B

Práce v pracovních sešitech

Český jazyk – pracovní list č.1 (bě,pě,vě)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk – pracovní list č.2 (tvorba slov)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk – čtení (opice)

Matematika – násobení

Matematika – pracovní list (příklady)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk studijní materiál (body)

Anglický jazyk – pracovní list (face)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Prvouka – poznávačka (jarní květiny)

 

3. ROČNÍK

Úkoly z předmětů Český jazyk, Matematika, Prvouka byly formou pracovních listů zadány přes elektronickou komunikaci s rodiči žáků. (e-mail)

(Pracovní listy budou doplněny později)

Anglický jazyk – zadání domácí práce

 

4. ROČNÍK

Český jazyk – výklad (slovesa)

Český jazyk (Slovesa)prezentace

Matematika – výklad + úkoly

Matematika (Římské číslice)prezentace

Angličtina (obě skupiny)

Přírodověda (parky a městská zeleň)poznámky na zapsání do sešitu

Přírodověda (parky a městská zeleň)úkoly k danému tématu

Vlastivěda (Počátky našich dějin)poznámky do sešitu + úkol

Vlastivěda (Staří Slované)poznámky do sešitu + úkol

 

5. ROČNÍK

Český jazyk (čtení, mluvnice, sloh)studijní materiál

Matematika (pracovní list – geometrie)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Matematika (opakování – 5.ročník)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Anglický jazyk – studijní zadání (I.skupina – paní učitelka Hrkalová)

Anglický jazyk – pracovní list (I.skupina – paní učitelka Hrkalová)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazyk – zadání úkolů (II.skupina – pan učitel Tichý)

Anglický jazyk – pracovní list (II.skupina – pan učitel Tichý)vypracované poslat zpět panu učiteli

Vlastivěda – úkoly byly formou pracovního listu žákům zadány přes elektronickou komunikaci s rodiči žáků (pracovní list bude doplněn později)

Přírodověda – studijní materiál

Přírodověda (prezentace)

Přírodověda (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

 

6. ROČNÍK

Český jazykzadání úkolů

Matematika zadání

Anglický jazyk zadání úkolů

Anglický jazyk (nákres domu) 

Anglický jazyk (pracovní list – minulý čas TO BE)vypracované poslat zpět panu učiteli 

Zeměpis (prezentace – Oceány)studijní materiál

Zeměpis zadání úkolů

Dějepis (konec řecké samostatnosti)studijní materiál

Dějepis (konec řecké samostatnosti, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Hustota) – výpisky str. 75 a 76, vyfotit, zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Fyzika (Hustota) – pracovní sešit str. 49 a 50, vypracovat, vyfotit, zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Přírodopis (cyklus motolice – prezentace)výpisky + nákres cyklu, vyfotit, zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Přírodopis (cyklus tasemnice – prezentace)výpisky + nákres cyklu, vyfotit, zaslat paní učitelce do 24.3.2020

Přírodopis (Hlísti, cyklus škrkavky – prezentace) – výpisky + nákres cyklu, vyfotit, zaslat paní učitelce do 25.3.2020

 

7. A

Český jazykzadání úkolů

Matematikazadání úkolů

Matematika (Posunutí)prezentace

Anglický jazykzadání úkolů

Anglický jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět panu učiteli 

Německý jazykzadání úkolů

Ruský jazykprezentace

Ruský jazyk (zvířata, pexeso)

Ruský jazyk (pracovní list) vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpis (Evropa)prezentace

Zeměpis (Evropa – pracovní list)vypracované poslat zpět panu řediteli ([email protected])

Dějepis (Renesance mimo Itálii)studijní materiál

Dějepis (Renesance mimo Itálii, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchovazadání úkolů

Přírodopis (Kytovci) – učebnice str. 58 => udělat poznámky, vyfotit a zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Přírodopis (Kytovci, prezentace)doplnit poznámky, vyfotit a zaslat paní učitelce do 24.3.2020

Přírodopis (Pracovní list)vyplnit, zaslat paní učitelce do 25.3.2020

Fyzika (Třecí síla – studijní materiál + pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

SVS (Příbram a okolí) – studijní materiál

SVS (Příbram a okolí, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

 

7. B

Český jazykzadání domácí práce

Český jazyk (Zlatý kolovrat, pracovní list)vypracované poslat zpět třídní učitelce

Český jazyk (Balada a romance)prezentace

Matematika (Racionální čísla, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Osová souměrnost, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazykzadání úkolů

Anglický jazykposlechové cvičení

Německý jazykzadání úkolů

Ruský jazykprezentace

Ruský jazyk (zvířata, pexeso)

Ruský jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpiszadání práce

Zeměpis (Poloha, členitost pobřeží)prezentace

Dějepis (Renesance mimo Itálii)studijní materiál

Dějepis (Renesance mimo Itálii, pracovní list)vypracované zpět poslat paní učitelce

Občanská výchovazadání úkolů

Přírodopis (Kytovci) – učebnice str. 58 => udělat poznámky, vyfotit a zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Přírodopis (Kytovci, prezentace)doplnit poznámky, vyfotit a zaslat paní učitelce do 24.3.2020

Přírodopis (Pracovní list)vyplnit, zaslat paní učitelce do 25.3.2020

Fyzika (Třecí síla – studijní materiál + pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

SVS (Příbram a okolí) – studijní materiál

SVS (Příbram a okolí, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

 

8. ROČNÍK

Český jazykzadání úkolů

Matematika (Výrazy, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Matematika (Válec, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazykzadání úkolů

Anglický jazykposlechové cvičení

Německý jazykzadání úkolů

Ruský jazykstudijní materiál

Ruský jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpis (Zemědělství)studijní materiál

Zeměpis (Průmysl)studijní materiál

Dějepis (České země ve 2. pol. 19. stol.)studijní materiál

Dějepis (České země ve 2. pol. 19. stol., pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova (Konflikt a jeho řešení)studijní materiál

Občanská výchova (Konflikt a jeho řešení, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Elektrické jevy, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Opakování, křížovka)vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Mozek, prezentace)výpisky, nákres stavby mozku, vyfotit a odeslat paní učitelce do 24.3.2020

Přírodopis (Endokrinní soustava, prezentace)výpisky, nákres stavby endokrinní soustavy z učebnice, vyfotit a odeslat paní učitelce do 25.3.2020

Přírodovědný seminář (Koloběh síry, prezentace)výpisky s vybraným nákresem, vyfotit a odeslat paní učitelce do 23.3.2020

Chemie (opakování vzorců, pracovní list)vyplnit, vyfotit a odeslat paní učitelce do 26.3.2020

 

9. ROČNÍK

Český jazykzadání úkolů

Matematika (Opakování, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Anglický jazykzadání úkolů

Anglický jazyk (3rd Conditional)poslat zpět třídní učitelce

Německý jazykzadání úkolů

Ruský jazyk (čtení s porozuměním)

Ruský jazyk (prezentace)

Ruský jazyk (pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Zeměpiszadání úkolů

Dějepis (Studená válka)studijní materiál

Dějepis (Studená válka, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Občanská výchova (V pracovním procesu)studijní materiál

Občanská výchova (V pracovním procesu, pracovní list)vypracované poslat zpět paní učitelce

Fyzika (Opakování, křížovka)vypracované poslat zpět paní učitelce

Přírodopis (Prvohory, prezentace)doplnit výpisky, v sešitě vyfotit a zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Přírodopis (Druhohory, prezentace)doplnit výpisky, v sešitě vyfotit a zaslat paní učitelce do 23.3.2020

Přírodopis (Opakování, pracovní list)vyplnit, oskenovat nebo vyfotit a zaslat paní učitelce do 24.3.2020

Chemie (Tuky a bílkoviny) – učebnice str. 46 a 47 – udělat poznámky, vyfotit, zaslat paní učitelce do 26.3.2020

 

Poslední články
Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání