Vybavení keramické dílny

 Rubrika Z naší školy

VYBAVENÍ KERAMICKÉ DÍLNY

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008630

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, jehož cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových kompetencí a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce a  podpořit vybudování kvalitní vzdělávací infrastruktury, která přispěje zároveň k odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce se zohledněním specifik místní, resp. regionální ekonomiky.

Bude zohledněna podpora technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků o technické obory. Konkrétním cílem projektu je tedy podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, tj. pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech  technických a řemeslných oborů.

 

 

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání