Poděkování a krátké zhodnocení školního roku 2018/2019

 Rubrika Z naší školy

Vážení,

dovolte mi, abych prostřednictvím webových stránek poděkoval všem pedagogickým a provozním pracovníkům Základní školy a Mateřské školy Jince za nadstandardní práci, vysoké nasazení a pracovní morálku, příjemnou atmosféru na pracovišti a také organizaci chodu školy a školských zařízení. Všichni zaměstnanci vynaložili značné množství svých sil, abychom zdárně zvládli školní rok.

Žáci naší školy udělali další postupný krok ve svém vzdělávání a rovněž jim patří poděkování za naplňování výchovně-vzdělávacích cílů, všeobecných aktivit školy a přípravy na své budoucí povolání.

Školní rok 2018/2019 uběhl velmi rychle a žáci ve spolupráci s učiteli odvedli spoustu práce. V průběhu školního roku proběhlo velké množství změn. Například jsme zavedli nové webové stránky, školní recepci pro evidenci pohybu osob v prostorách školy, renovovali internetové připojení, provedli mimořádnou inventuru, realizovali organizační změny nebo vybavili novou keramickou dílnu.

Kromě povinného naplnění výchovně-vzdělávacího obsahu ŠVP se naše škola rovněž zúčastnila velkého počtu akcí. Byly to různé soutěže, vědomostní i sportovní olympiády, exkurze, koncerty, besedy, divadelní představení, třídní i školní projekty, vzdělávací zájezdy, výlety, veřejné akce městyse, sportovní turnaje, Jinecký kros, taneční soutěže a mnoho dalších činností, které podrobně naleznete na webových stránkách školy nebo v budoucí výroční zprávě. Nerad bych opomenul úsilí celé školy při tvorbě hlavního programu Jineckých slavností, které byly letos zaměřeny na 100. výročí měšťanské školy. Pedagogové se aktivně účastnili mnoha školení v rámci DVPP. Škola se zapojila do velkého množství náročných projektů, které průběžně realizuje a bude je muset udržovat (např.: vybavení keramické dílny, projekty OPVVV: Šablony I., Šablony II.).

Žáci naší školy dosáhli ve školním roce 2018/2019 mnoha úspěchů. V okresním kole zeměpisné a biologické olympiády obsadili dokonce stupně vítězů (2. a 3. místo). Zdravotníci vyhráli okresní soutěž a umístili se na 6. místě ve Středočeském kraji. Uspěli jsme také ve sportovních soutěžích – vybojovali 4 medaile na plavecko-běžeckém poháru, medaile v tanečních soutěžích, postoupili do krajského kola v šachu, na předních místech se v okresní soutěži umístili starší florbalisti i mladí fotbalisti na McDonalds cupu. Získali jsme i další ocenění.

Činnost naší školní družiny byla opět naplněna aktivitami pro žáky. Proběhla vánoční a velikonoční výstava, o víkendech probíhala tvořivá odpoledne, kdy se pod vedením našich vychovatelek scházeli rodiče se svými dětmi.  Družina realizovala pro své žáky také mnoho projektů.

Žáci základní školy participovali na dobročinných akcích. Aktivně jsme se zúčastnili projektu nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a Českého dne proti rakovině. Žáci na obou akcích vybrali úctyhodných 60 325 Kč a pomohli tak lidem, kteří nemají v životě tolik štěstí. Za to jim patří obrovské poděkování.

Závěrem chci poděkovat rodičům za společné úsilí, součinnost s pedagogy, vedením školy a podporu Základní školy a Mateřské školy ve výchově a vzdělávání svých dětí. Jako veřejná instituce jsme povinni naplňovat požadavky i nařízení vyšších státních orgánů a mnohdy se jedná vzhledem k rodičům na první pohled o nepopulární opatření. Proto bych rád požádal rodiče a zákonné zástupce dětí o shovívavost a toleranci. V případě potřeby jsme vždy po předchozí domluvě k dispozici pro vzájemné vyřešení problémů. Pouze společnými silami můžeme dosáhnout žádoucího cíle a kvalitního vzdělání.

Přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.

S pozdravem

Mgr. Petr Brychta, Ph.D.

ředitel ZŠ a MŠ Jince

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání