Úspěchy žáků ZŠ Jince v BIOLOGICKÉ A ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

 Rubrika Z naší školy

Úspěchy žáků ZŠ Jince v BIOLOGICKÉ A ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

Žáci naší školy se dlouhodobě každým rokem účastní obou těchto olympiád. Nejprve absolvují školní kolo a podle dosažených úspěchů vybraní žáci postupují do okresního kola, které se koná na Příbrami.

Biologická olympiáda se skládá z pěti částí: teoretická část – vědomostní test

praktické poznávání rostlin

praktické poznávání živočichů

laboratorní úkol

vstupní úkol

Zájemci o účast v biologické olympiádě nejprve píší teoretickou část. Podle věku a tříd jsou rozděleni do dvou kategorií: C – žáci 8. a 9. třídy

D – žáci 6. a 7. třídy

Po písemném testu absolvují poznávačku rostlin a živočichů a laboratorní úkol. Pro postup do okresního kola pak postupující žáci musí vypracovat vstupní úkol, který spočívá ve zpracování zadaného úkolu, samostatném pozorování. Mnohdy jde o práci v terénu.

Ve školním roce 2018/2019 proběhlo školní kolo pro obě kategorie 21. ledna 2019. Okresní kola se uskutečnila v měsíci dubnu. Velkého úspěchu v okresním kole dosáhl v kategorii C  Václav Vejr, který se umístil na krásném 3. místě. Postoupil tak do krajského kola, kterého se zúčastnil a odnesl si další cenné znalosti a zkušenosti. Krajské kolo se konalo v květnu v Mělníce.

Velké poděkování patří rodině Vejrových za spolupráci se školou.

 

Zeměpisná olympiáda je soutěž jednotlivců, která se skládá z následujících úkolů:

  • práce s atlasem
  • vědomostní test zeměpisných znalostí
  • praktická část

Žáci jsou v olympiádě rozděleni podle ročníků do kategorií: A – 6. ročník

B – 7. ročník

C – 8. a 9. ročník

Školního kola se v lednu 2019 zúčastnilo 22 žáků a vítězové jednotlivých kategorií postupovali do okresního kola, konaného v únoru v Příbrami. Školu reprezentovali velmi dobře:

A – David Břicháček    4. místo

B – Jaroslav Hejnal      8. místo

C – Václav Vejr             2. místo (postup do krajského kola)

 

 

Všem zúčastněným v obou olympiádách blahopřejeme.

 

 

Mgr. Václava Lukešová

Mgr. Jitka Pilíková

 

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání