Projektový den „ VODA – život pro všechny“

 Rubrika Z naší školy

Na naší základní škole v Jincích proběhl ve dnech 23. a 24. dubna 2019 projektový den rozdělený pro děti I. stupně a děti II. stupně. Ráno, první vyučovací hodinu děti absolvovaly přednášku od odborníka z praxe, kterým pro nás byl pan Pavel Jícha, kterému bych tímto chtěla velmi poděkovat, že si na nás udělal čas a dětem během přednášky odpovídal na zvídavé dotazy ohledně vody v Jincích a blízkém okolí.

Po přednášce jednotlivé třídy za doprovodu třídních učitelů a asistentů odešly do terénu. Každá třída měla určenu vodní plochu, kterou měla nejprve vyčistit od odpadků a nepořádku a poté zpracovat – zakreslit tvar vodní plochy, vyfotografovat břehy, zorientovat podle světových stran, zakreslit přilehlé komunikace a stavení, zaznamenat, vyfotografovat a určit rostliny a živočichy v okolí vodní plochy a poté stručně zhodnotit stav daného místa.

Cílem bylo žákům vysvětlit, jak důležitá voda pro náš život je, že je třeba o vodu a celou přírodu pečovat a ukázat, že vody v přírodě ubývá a je nutné pro další život chování k vodě změnit, že není samozřejmostí.

Z projektu vznikly krásné práce a já doufám, že naši žáci jsou zase o kousek blíž přírodě a její ochraně.

 

Organizátor:  Mgr. Václava Lukešová

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání