Školení o spolupráci učitelů a asistentů pedagoga

 Rubrika Z naší školy

V dubnu proběhlo v naší škole osmihodinové školení na téma spolupráce učitelů a asistenta pedagoga. Asistenti pedagoga do škol přicházejí díky zavedení inkluze do škol. Pro všechny pedagogické pracovníky to je velice důležité, protože se jedná o nové situace, kdy je třeba naučit se nové dovednosti a strategie ve vyučovacím procesu i v práci se třídou. Do tříd se také dostává více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vyučovací proces se tak stává náročnějším.

Přednášet k nám přijela paní PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, která má bohaté a hlavně praktické zkušenosti s výukou dětí s různě těžkými postiženími a speciálními vzdělávacími potřebami. Nejdříve jsme si ujednotili právní rámec postavení asistentů pedagoga a dále náplň práce asistenta pedagoga. Vyslechli jsme si mnoho praktických rad a poznatků z vyučování ve třídách s asistentem pedagoga, řešili jsme konkrétní situace s dětmi inkludovanými na naší škole. Pokládali jsme hodně otázek, vyjasnily se nám mnohé věci, které nás trápily. Jen nás mrzí, že „inkluzi lépe nepřipravilo ministerstvo školství“.  Nebyla a stále nejsou dobře nastavená pravidla, je hrubě podceněno její financování. Z důvodu financí je snaha omezovat účelná podpůrná opatření a dobrých školitelů z praxe je málo.

Proto jsme rádi, že k nám do školy přišel přednášet někdo, kdo věci opravdu rozumí a nezná výuku jen z teoretických pouček.

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Michaela Obluková

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání