Zápis do 1. třídy

 Rubrika Důležité informace, Z naší školy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 v přízemí hlavní budovy ZŠ Jince (třídy 2., 4., 3. B a 1. A). Vyučování I. stupně bude končit v 11:40 a vyučování II. stupně ve 12:20 (odpolední výuka včetně školního klubu a kroužků odpadá). Školní družina bude v provozu beze změn.

Dokumenty nutné k zápisu jsou přístupné ke stažení v sekci PRO RODIČE (podsekce ZÁPIS DO 1. TŘÍD).

 

Věk dítěte:

6 let k 31. 8. 2019 dítě narozené od 1. září 2012 do 31. 8. 2013
pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

5 let k 31. 8. 2019
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2019:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

 

S sebou k zápisu: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad školní docházky pro své dítě, se rovněž dostaví k zápisu a doloží tyto dokumenty: žádost o odklad povinné školní docházky, potvrzení od lékaře a zprávu s pedagogicko-psychologické poradny.

 

Proces po podání žádosti o zápis

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

Rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy v pátek 10.5. 2019 ve 14:00 hod. formou seznamu registračních čísel.

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání