Nové zabezpečení školy a nová pravidla vstupu do budov ZŠ Jince

 Rubrika Důležité informace, Z naší školy

Nové zabezpečení školy a nová pravidla vstupu do budov ZŠ Jince

Vážení rodiče a přátelé Základní školy a Mateřské školy Jince, vzhledem k zákonem stanovené povinnosti[1] zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, jakož i s odkazem na metodický pokyn MŠMT[2], jsme přistoupili k zabezpečení školy proti možnosti vniknutí cizí osoby a zavedení kontroly pohybu všech osob. Cílem těchto nově přijatých opatření je zvýšení bezpečnosti Vašich dětí (našich žáků). Z důvodu těchto změn bude zřízena nová recepce školy v prostorách šaten a také nově zařízen vestibul hlavního vchodu do školy.

Nová recepce v prostorách šaten (u žákovského vchodu) bude v provozu od 4. 2. 2019 ve dnech provozu školy v časovém rozmezí od 11:30 do 17:00h – poté se vchod do šaten uzamyká. Recepční bude evidovat příchody rodičů a cizích osob do budovy školy. Rodiče mohou počkat na žáky na lavičkách v prostorách šaten bez evidence (zapsání do sešitu). Pokud chtějí vstoupit rodiče/osoby do vnitřních prostor školy, zapíší se a recepční telefonicky uvědomí příslušného učitele/zaměstnance školy, který je s rodičem/osobou na schůzce domluven. Pokud učitel/zaměstnanec potvrdí schůzku, přijde si tuto osobu vyzvednout do prostor šaten, případně učitel/zaměstnanec povolí recepční tuto osobu vpustit do prostor školy.

Do školní družiny mohou rodiče po zápisu do evidenčního sešitu recepční (příjmení, datum, čas příchodu/odchodu) docházet, v prostorách školy se však budou zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu. Rodiče mohou rovněž prostřednictvím recepční zavolat paní vychovatelku, která pustí žáka z družiny do školních šaten.

Rodiče a žáci navštěvující pobočku ZUŠ J. J. Ryby v ZŠ Jince přicházejí a odcházejí v době do 17:00h žákovským vchodem, od 17:00 využívají hlavní vchod do budovy. V době výuky ZUŠ mohou rodiče počkat na žáka na recepci školy (do 17:00) nebo ve vestibulu hlavního vchodu školy (od 17:00h).

V zimním období a při nepříznivém počasí mohou žáci před otevřením školy využít vestibul hlavního vchodu, kde vyčkají do otevření vchodu do šaten (vchod do šaten bude otevřen v 7:40 hod).

Děkujeme Vám všem za vstřícnost a pochopení těchto opatření. Chceme předejít problematickým situacím, které se udály na jiných školách. Bezpečnost Vašich dětí je pro nás prioritní.

 

[1] Viz § 29 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění.

[2] Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních –
Minimální standard bezpečnosti (č.j.: MSMT-1981/2015-1)

 

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání