Den plný objevů

 Rubrika Důležité informace

Den plný objevů

Žáci 9. třídy se spolu s jinými školami z okolí zúčastnili ve čtvrtek 4. 10. 2018 v rámci vzdělávání k volbě povolání akce „Den plný objevů“, kterou pořádá SOŠ a SOU Hořovice. Seznámili se zde s učebnami a odbornými dílnami, které se nacházejí v nedaleké Tlustici, mohli si vyzkoušet vyrobit drobné výrobky a podívat se, jaké vybavení škola má a jaké obory se zde vyučují. Při různých soutěžích žáci vyhrávali různé drobné ceny a upomínkové předměty. Proběhla zde také prezentace různých firem v regionu, každá firma měla svůj stánek, kde seznamovala děti s možnostmi budoucího zaměstnání. Některé firmy poskytují již při studiu žákům stipendium, jehož výše je odstupňovaná podle ročníku a prospěchu i docházky studenta. Některé firmy také nabízejí zájemcům možnost návštěvy svých provozů. Pokud se student stane „studentem“ pro danou firmu, má také zaručenu v dané firmě praxi i budoucí zaměstnání.

Žáci 9. třídy již v září v rámci volby povolání navštívil SPŠ Příbram, kde byli rovněž formou odborných dílen seznámeni se studijními obory školy, vybavením a možností uplatnění po úspěšném absolvování studia, zakončeném maturitní zkouškou.

Podobné akce jsou pro žáky velice prospěšné, protože si pak dovedou dobře představit, jak taková práce vlastně vypadá dříve, než podají přihlášku na nějakou střední školu. Je tak větší šance, že si hned napoprvé vyberou tu „správnou“ školu právě pro sebe, a proto ji také spíše úspěšně ukončí.

 

Mgr. M. Obluková

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání