GDPR

 Rubrika Důležité informace

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Jelikož dopady GDPR sahají i do oblasti školství, proběhlo dne 11. září 2018 v prostorách naší školy k danému tématu školení pro učitele, asistenty pedagogů a další zaměstnance.

Cílem tohoto školení bylo seznámit zúčastněné s povinnostmi, jež jim při nakládání s osobními údaji v souvislosti s nabytím účinnosti tohoto nařízení při jejich každodenní činností vznikají.

Problematikou související se získáváním nových údajů, nakládáním s údaji, kterými již škola disponuje, a nastavením procesu ochrany těchto údajů zúčastněné provedl advokát Mgr. Karel Masopust, který se na tuto oblast úzce specializuje.

Poslední články

Zanech komentář

Kontaktuje nás

Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, můžete je odeslat přes tento formulář

Nelze přečíst? Změň text. captcha txt

Začni psát a stiskni Enter pro hledání